מענדל ט' אב ס''ב 19:35

סיפור אקטואלי

ב"ה בקשר לכתבה ´האוכל בסדר גמור´ הנמצאת במדור ´על השולחן´ ברצוני לספר סיפור נחמד, שבצידו לקח אקטואלי, ששמעתי מאחד ממשפחת לוין העניפה - שקרה עם סבם ר´ ישראל נעוולער, שהיה ככל הנראה ה´הרשל´ה´ בתומכי תמימים בליובאוויטש. באחד הימים קרא לו הרבי הריי"צ והענישו שלא יאכל ´ימים´ אצל הבעלי בתים בליובאוויטש כנהוג אז. - בסוף החודש הגיע אחד מהבעה"ב לרבי הריי"צ ונתן לו חשבון על החודש שעבר על הבחור שאכל אצלו, העונה לשם ישראל נעוולער... תמה הפריערדיקע רבי על כך, אך פטר את הבע"ב עם התשלום המגיע לו, ושלח לקרא אליו את התלמיד ישראל. כשהגיע לפניו שאלו: הכיצד זה אכלת ימים למרות העונש שקיבלת? ענה לו התלמיד בתמימות [האופיינית לו]: עשיתי חשבון שבאם לא אוכל ואגיע ל´כלות הנפש´, תצטרך הישיבה לדאוג לי לקבר, מצבה, צרכי ה´שבעה´ וכד´, כשהסכום הכללי יגיע להוצאה כבידה עבור הנהלת הישיבה, ועל כן הם ודאי מעדיפים לממן לי עכשיו צרכי אכילה כדבעי, שלא יעלו להם סכום כה רב... ובנדו"ד: אכן, הנני ממליץ אישית [מאחר ויודע אני את מצבה הקשה של ´קופת בחורים´...] ל"מנהל הגשמי" שאמור לדאוג לצרכיהם הגשמיים של התמימים ב 770 - לפני שיצטרך לטפל בצרכים רוחניים כ´טהרה´ וכד´... יצויין רק כי שמועה רעה שמעתי - ותרגז בטני, כי זה למעלה מיממה שאין כל אוכל ב´חדר האוכל´... בברכת ´צום קל´, ויהפכו ימים אלו לששון ושמחה [וד"ל וק"ל].
 <B><font color=red>קטמונר</font></b> ט' אב ס''ב 19:49

נראה לי

שמס. תמימים מ770 או משהו כזה...
 גרשון מענדל ט' אב ס''ב 19:47

מקור

ב"ה עיין בפורום מתאריך :7/17/2002 1:24:40 PM במה שכתב חנוך תחת הכותרת ´תשובה´ עיין שם ותמצא נחת