אלי ר. ט' אב ס''ב 16:26

מי הולך לישיבות קיץ? ולאיפה?

בס"ד תשתפו אותנו!
 איציק ט' אב ס''ב 19:33

ישיבת קיץ

ב"ה יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! מי שרוצה ישיבת קיץ טובה בשילוב עם פעילות, יש משהו טוב אצלנו בקרית אונו. למעוניינים אפשר לשלוח לי אימייל או לפנות לשמוליק שארף בטל´ 067-527701 בשו"ט איציק