אפריים י''ד תשרי ע''ה 05:10

יש דרך איך להביא את המשיח עכשיו. כדאי לנסות

בס"ד מובא במהתלמוד מסכת בבא מציעה דף פה עמוד ב. שם בגמרא מסופר איך אליהו הנביא היה לומד תורה עם רבינו הקדוש, ויום אחד - (זה היה ראש חודש) - הוא איחר להגיע. על השאלה למה הוא איחר, אליהו הנביא ענה שהוא היה מעיר את האבות אברהם יצחק ויעקוב שיתפללו. אסור היה לו להעיר את כולם ביחד, בגלל שאם הוא היה מעיר את כולם ביחד והם היו מתפללים ביחיד, המשיח היה מגיע. רבינו הקדוש שאל את אליהו הנביא האם ישנו מישהו עכשיו בעולם כמו אברהם יצחק ויעקוב, והאו ענה שאלו הם רבי חייא ובניו. רבינו הקדוש הכריז על יום של צום ותפילה, והזמין לשם את רבי חייא ובניו. כשרבי חייא אמר משיב הרוח, התחיל רוח, מאר מוריד הגשם, התחיל לרדת גשם, וכשהגיע למילים "מחיה מתים", כל הארץ התחילה להזדעזע. תחיית המתים היה ממש קרוב להיות. אבל אז נהיה רעש בשמיים ואליהו הנביא קיבל "פסק" של 60 מכות של רצועה של אש, וחייבו אותו לרדת למטה, והוא ירד לעולם בצורת דוב של אש וכלום נבהלו והפסיקו את התפילה. חשבתי שבטח גם עכשיו יש בין כל עם ישראל צדיקים גדולים, ואם כל היהודים בכל העולם יתפללו באותה שעה ובאותו יום, ואז יהיו ביניהם גם אותם צדיקים מאוד גדולים כמו רבי חייא ובניו וכמו אברהם יצחק ויעקוב, ואז המשיח בוודאי יגיע. אולי כדאי לארגן יום ושעה תפילה עולמית בשביל להביא את המשיח.