.מענדול .770.פ.. א' שבט ס''ג 22:38

האם ידוע לך למי נתן כ"ק אד"ש משלוח מנות .? הן לכ.

כהן לוי ישראל ידוע, אבל למי? מתנות לאביונים ,ראיתי בחוברת שהוציאו, השלוחים לארץ, שנתן המחאה, עבור קופת בחורים. ומזומן, עבור אנשים פרטיים, וזאת עושה כעשר או עשרים דקות לאחר שחרית.מי שיודע שיכתוב ומקורו עמו, בחוברת הנ"ל לא הובאו מקורות עכ"פ במה שהי´ תח"י היינו באתר 770 לייף בחדשות קודמות.יחי...
 יוסי א' שבט ס''ג 18:28

יחי

כהן רבקין