יוסף יצחק ט' אב ס''ב 01:55

ניסים מאגרות קודש

כולנו פותחים אגרות קודש ומוצאים תשובות,אנימקוה שכולם קראו את הוראותיו של הב וילישנסקי בבית משיח ג´ תמוז כיצד לכתוב באגרות קודש. השאלה שלי היא יש סיפורי מופתים רבים על ניסים שקרו בגלל אגרות קודש.רבים היה להם ביקורת נוקבת על הסיפורים שהיו בשיחת הגאולה כיון שהיו שם סיפורים על דברים של מה בכך ועל זה אמרו שהוא מופת גדול מהררב מהמ. כיום גם בית משיח התעורר וכותב מידי פעם סיפורי מופתים מעין אלו. מה דעתכם מה הגדר לכתיבת מופת? אם עמדתי למשפט בגין הפגנה כלשהיא ביקשתי ברכה וזוכיתי בדין זהו מופת? ביקשתי להתקבל לישיבה וקיבלתי ברכה זהו מופת? או שעלינו לדעת כי מופת הוא במרה שאדם ניצל ממות וכדו´.
 חיים ט' אב ס''ב 11:16

אכן כל מענה מופת

כל מענה מדוייק הוא רוח הקודש אמת ויציב. אולם בכדי לספר זאת מעל גבי עיתון דרוש סיפור ובו יהיה עניין, לכן אם אכתוב ששאלתי שאלה וקיבלתי מענה מדוייק אנשים לא יבינו את הסיפור.אם יש סיפור ובו מופת על מעשה שקרה את זה קוראים
 א´ תמים ט' אב ס''ב 09:10

כל תשובה מופת!

האם יש מופת יותר גדול מהתשובות של הרבי מלך המשיח שליט"א באגרות הקודש??? כל פעם שיש תשובה גלויה או לא (וזה לא משנה כפי שכבר נוכחנו לדעת שיש דברים שאנו לא מבינים מיד וכו´) זהו נס של הרבי מלך המשיח שליט"א!!! יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 אורן נגבי ט' אב ס''ב 02:02

נס מהלך

אני בהליך של חזרה בתשובה. אני נמצא באחת מישיבות חבד בישראל.לאחר התפילה וקינות אתמול בלילה השאיל לי אחד מהחברה את העיתון בית משיח.אין לי מילים על הסיפור נס מהלך בו מסופר על צעיר -שניצל ממות בזכות ברכות הרבי מלובבויץ באגרות קודש. קראתי את הסיפור כל הלילה קראתי שוב ושוב עד הבוקר. כל הכבוד תמשיכו והצליחו
 חנוך ט' אב ס''ב 01:58

כל הכבוד לבית משיח

אני מצטרף ליודי רק בתגובה הזו כל הכבוד לבית משיח על הסיפורי מופת.
 יודי ט' אב ס''ב 01:57

אגרות קודש

בית משיח החלו לאחרונה להביא מופתים גדולים ואמיתיים העושים פירסום אמיתי וטוב למופתים של הרבי מלך המשיח.כל הכבוד!