דודי ח' אב ס''ב 20:39

קינות

האם יש אתר באינטרנט שיש בו את הטקסט של קינות, נא לענות לי תודה
 דודי ח' אב ס''ב 20:46

ליוסי

אמנם צריך לעשות שמח בתשעה באב במו ש´סתם אחד יחיד ומיוחד´ ויוסף..´ עועה אבל אנו רואים שגם לאחרי כל הגילויים של נא´ נב´ הרבי שליט"א מלך המשיח מתענה ואומר קינות