זושא י''ט כסלו ע''ו 11:36

בחור "חסידי" - מה הפשט?

ידוע ומפורסם בשער בת רבים תביעותיהם הרבות של גדולי המשפיעים (וגם של הקטנים שביניהם...) שצריך להשתדל להיות פשוט "א חסידישע בוחר" [ בעברית - בחור חסידי]. בתור אחד מאלה שמתיימרים להשתדל להיות כפי רצון הרבי מה"מ ולעשות את מה שצריך, עומד לעיתים קצת נבוך: רוצים ממך שתגיד חת"ת ורמב"ם, שתלך למקוה, שתתפלל בחיות ובאריכות, שתלך למבצעים, שתלמד חסידות ונגלה, שתהיה ´ביטול´, שתרגיש ש´אין עוד מלבדו´, שתהיה אך ורק בשמחה, שתהיה במצב של ´הנחת עצמותו´, שתתן לחסידות להשפיע עליך, ויש להאריך וכו´... עכ"פ, הענין הוא, שישנם כ"כ הרבה מטלות ועניינים שאנו צריכים לעשות, והרי לא ייתכן שרק מי שיעמוד בכל הקריטריונים הנזכרים ונעשים דלעיל, עליו מעלה הכתוב את השם "בחור חסידי". ולאידך, הרי בחור חסידי משתדל ללכת לפי הקו שהרבי התווה, שמכיוון שהקב"ה הוא אין סוף ונושא הפכים כו´, ולכל אחד יש "חלק אלוק ממעל ממש", לכן גם מכל יהודי נדרש, וממילא יש לו גם את נתינת הכוח להיות "דומים לבוראם" וגם לשאת הפכים ולהיות "עצם" (ע"ד עצמות...) הענין די מורכב, ואולי לא הגדרתי אותו בצורה הברורה והבהירה ביותר, אך עצם השאילה די מוכרת לכולם מן הסתם, ואשמח לשמוע אי אלו תגובות בענין: מה הפשט "בחור חסידי"?
 <font color=red><B>בן דוד</font></b> כ''ב אדר א' ס''ג 12:03

ככל הנראה לא הסתכל כבודו מה ענו כבר לפניו...

 י"ש כ''ב אדר א' ס''ג 09:10

ראו בהיום יום כ"א אד"ר

"תואר חסיד הוא - מי שמכיר מהותו העצמי ומעמדו בידיעת התורה ולימודה, ומצבו בקיום המצוות יודע הוא מה שחסר לו ונותן לב ודואג למלאות את החסר ומרבה במשמעת בדרך קבלת עול" וכמובן מפרסם בשורת הגאולה בלי להתפעל מהעולם ומכין את העם לקבלת פני הרבי מה"מ שיל"ו.
 יחיאל מיכל כ''ב אדר א' ס''ג 03:30

מי שנוגע לו מה שנוגע לרבי שליט"א

לעניות דעתי, בחור חסידי מאז ומעולם היה מי שהתמסר להוראות הרבי העכשוויות והאקטואליות, ושכאב לו מה שכואב לרבי באותו זמן. לדוגמא: כשהרבי החל להרעיש על מבצע תפילין, כמובן שכל הבחורים החסידייים של 770 מיד התחילו לטכס עצה איך ומה לפעול במבצע תפילין, ואם פתאום היה קם בחור ומחליט ש"הרבי הרי אמר שכל ענינו של בחור זה עבודת התפילה" והיה מתיישב להתפלל באריכות כל יום שישי – הלזה בחור חסידי ייקרא? או בזמן שהרבי צעק ובכה על ענין גניבת הספרים, וכל הבחורים ב770 נסעו למשפט והיו ´קאך´ בזה וכו´, ואז היה מחליט אחד שמה בכלל יש לבחור להתעסק בזה, הרי כל ענינו של בחור הוא רק לימוד התורה – האם הוא בחור ´חסידי´? וכן הלאה והלאה – כשהרבי זעק על ´מיהו יהודי´ אז ה´קאך´ של הבחורים היה מה הם יכולים לפעול בזה, וכשהרבי דיבר הרבה על לימוד התורה כולם התיישבו ללמוד, וכו´ וכו´. וזוהי ה"הנחת עצמותו" האמיתית. ולכן, קל וחומר היום שיש לנו את "העבודה היחידה", שהיא להכתיר את הרבי למלך המשיח, ולפרסם ולהרעיש בכל מקום ש"הוא הוא", ובפרט כעת כאשר אלה אשר "חרפו עקבות משיחך" הרימו ראש, ומובן שזה היום מה שכואב לרבי מלך המשיח שיל"ו, הרי במה ייבחן בחור חסידי? – כאשר כל ה´קאך´ שלו, וכל שעותיו הפנויות והלא-פנויות מוקדשים להילחם ב"אשר חירפו עקבות משיחך". כמובן שיש מעלה גדולה בתפילה באריכות, קבלת-עול, שמירת הסדרים, ´מבצע תפילין´, וכל הדברים הטובים, אבל יש את העיקר – "יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" "דער רבי איז גיזונט און אלע שונאים זלן פלצען"!
 sss כ''ב אדר א' ס''ג 03:04

פשוט וקל

בחור חסידי אינו מחבזבז את זמנו על ה´נט´, כי הוא יודע שזה זבל
 <font color=red><B>בן דוד</font></b> כ''א אדר א' ס''ג 19:00

לא בכדי לא מצויין מקור --->

שכן המקור - בהא הידיעה מצויין בשער בלאט. "רק ליקט".... ומה עשה האלטע רבי בתניא - "מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים קדושי עליון" וזה ה"ליקוט" היחיד של מה"מ שליט"א? והלא מאות ה"ליקוטים" הודפסו ב"ל י ק ו ט י שיחות" ------- ונחזור לענינו. כמה שאני חושב על זה יותר, זה עמוק, מאוד עמוק ופשוט ממצא: "מי שמכיר מהותו העצמי ומעמדו בידיעת התורה ולימודה ומצבו בקיום המצות. יודע הוא מה שחסר לו ונותן לב וגואג למלאות את החסר, ומרבה במשמעת בדרך קבלת עול" יחי...
 זושא כ''א אדר א' ס''ג 17:45

תגובה לבן דוד. (שיבוא כבר...)

אכן! היום יום אדיר וכביר! לא שזה ענה לי על כל השאלות, אבל שמת לב איך היום יום מסיים שם? (והרי "הכל הולך אחר החיתום"): "ומרבה במשמעת בדרך קבלת עול". מעניין, לא? הרבי ´נוטש´ את כל ההרגשים החסידיים עם כל החיוביות שבדבר, ונצמד לנקודה "יבשה", "קרירה", "רובוטית" ככל השמות שקראו לו חכמינו ז"ל... - קבלת עול!!! ד.א. לא הרבי הוא שכתב את זה. הרבי ליקט את היום יום משיחות ומאמרים של הרבי הריי"ץ. עם כל זה אין להתעלם שזה נחשב לספרו של הרבי, והרי "אנא נפשי כתבית יהבית" עם כל המשמעויות שבדבר.
 מוט&acute;ל כ''א אדר א' ס''ג 17:34

שיחה מפורסמת - אחש"פ תשל"ו!

כידוע, ישנה שיחה מפורסמת מהרבי שמודפסת בחלק י"ד בלקו"ש (שיחה שהייתי ממליץ לכל תמים ותמים ללמוד אותה ולהפוך בה "דורך און דורך") שבה הרבי שואל לאחר כל האריכות של "גדיא" ו"אמרי": איך ייתכן שדורשים מבחור שיהיה שקוע כל כולו יהיה בעבודת התפילה בעוד שיש זמן מוגבל מאוד לתפילה ומיד מתחיל סדר, ודורשים מהבחור להיות שקוע כל כולו בתוך לימוד הנגלה לעיונא, אע"פ שאח"כ מגיע גירסא, ודורשים מהבחור להיות שקוע כל כולו בלימוד החסידות וכו´... והרבי עונה ע"כ שכשיש "הנחת עצמותו", אין שום העי´ לעבור מדבר אחד למשנהו, וזה ג"כ קשור למש שזושא ולוי"צ שואלים - איך מסתדרים עם כל הדברים ועם כל הדרישות וכו´: כשיש קצת "ביטול" לרבי ולקב"ה, וכשמניחים את עצמנו על הצד רואים איך פתאום אנו יכולים לעשות הכל ביחד וכל דבר בצורה הטובה ביותר וכנראה בחוש. זהו הענין! בחור חסידי הוא אחד שנמצא בביטול ומניח את עצמותו על הצד!
 <font color=red><B>בן דוד</font></b> כ''א אדר א' ס''ג 17:30

הרבי שליט"א כבר ענה לך תשובה היום!

"בתורת חסידות חב"ד תואר חסיד הוא, מי שמכיר מהותו העצמי ומעמדו בידיעת התורה ולימודה ומצבו בקיום המצות. יודע הוא מה שחסר לו ונותן לב וגואג למלאות את החסר, ומרבה במשמעת בדרך קבלת עול" הרב שליט"א מליובאוויטש, היום יום, כא אדר א כל המוסיף - גורע!
 יוסף כ''א אדר א' ס''ג 17:22

מה זה לא בחור חסידי...

לא יודע אם אצליח לבטאות בדיוק מה זה בחור חסידי, אם יש כזה מושג בכלל (קרי=האם נכון להתבטאות כך על מישהו). בחור שגדל בבית על בירכי החסידות, היום הוא הגיע ל´תומכי תמימים´ הוא יושב ולומד, אומר רמב"ם וחת"ת, מתפלל כפי שנדרש, עוזר לבחורים, הוא עושה ה-כ-ל. אבל יכול להיות, שאת כל זה הוא עושה, כי כך נוח לו, כך מתאים לו, וזהו. אם מדובר בבחור שפשוט נולד עם ´ישבנים´ לכל הדברים האלו, זה לא בחור חסידי. כי חסיד פירושו אחד שנותן את עצמו לרבי מלך המשיח שליט"א, שנותן את ה´דם´ שלו, לרבי שליט"א, שהשקיע משהו מעצמו לרבי שליט"א, ולא סתם בא לא. וכפי ששמעתי מהרב מידובניק, שזלמן משה אמר, "חסידות איז נישט קיין בללייקה". [=חסידות זה לא משחק]. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
 זלמן כ''א אדר א' ס''ג 16:49

בחור שעובד על מידותיו ומשתנה!

יתכן שבזמן הראשון הוא יהיה במצב שלא לגמרי אך הוא בכיוון מכיון שהוא בתנועה של עבודה להשתנות, להיות יותר מתאים לרצון הרבי מלך המשיח שליט"א.
 לוי"צ כ''א אדר א' ס''ג 16:30

שאלה קשה!...

האמת היא שאני די מזדהה עם מה שכתב זושא, וגם אנכי תהיתי ותמהתי לא אחת על עצם המושג הכ"כ נדוש והפופולרי - "בחור חסידי". הפרדוקס הוא, שכל אחד מהמשפיעים השונים והמשונים דורש מ"מקושריו" ומתלמידיו דברים מסויימים וספציפיים, שרק אם הבחור יעמוד בהם הוא ייקרא חסידישע בחור. כאחד שנדד מישיבה אחת לחברתה, והייתי כמעט בשישה ישיבות במשך חיי הקצרים (בין לטוב ובין למוטב וד"ל) שמעתי הרבה סגנונות של משפיעים ושל חסידים, וכל אחד אומר את מה שהוא חי ואת מה שהוא מרגיש. אחד שם את הדגש העיקרי על התקשרות לרבי: אתה יכול ´לפרפר´ ואתה יכול ´לקרטע´, אך אם אתה נושא את דגל ההתקשרות בגאון ואתה מקפיד על שיעורי החת"ת והרמב"ם וכיו"ב - אתה לדעתו מושלם! השני שם את הדגש על ענייני ה"יחי", מלך המשיח וגאולה ומשיח: גם אם לא תאמר חת"ת או רמב"ם, ואפילו אם לא תלך למקווה כל יום. מספיק בשבילך לומר את הכרזת הקודש-קדשים "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!" שלוש פעמים אחר כל תפילה (במקרה הגרוע ביותר...), לשאת ברמה את דגל המשיח (תרתי משמע) ולהשתתף באופן פעיל בשיעורי משיח וגאולה. זה עושה אותך לחסידי. השלישי רוצה ממך את ה"פנימיות" שלך: גם אם תלך למקווה כל חצי שעה, תתנועע מול הסידור בשבת כארבע שעות ומחצה לערך, תשמע נון-סטופ קלטות של הרבי, תצבור מאות שעות צפיה בוידאו של הרבי, תהיה הנחשון בפעולות עם הזולת ובמבצעים - "וכל זה איננו שווה לו". הוא דורש ממך את ה"בפנים" שלך. אתה צריך לעבוד על המידות, להשקיע זמן במחשבה אודות עצמך ("חשבון נפש" בלע"ז), להיות ´פנימי´ ולשים דגש על העיקר ולא על הטפל (שלעתים קרובות מה שטפל בעיניו נראה לך דווקא כעיקר העיקרים, ומה שעיקר בעיניו נדמה בעיניך לדבר הטפל ביותר וכיו"ב). לזה ייקרא בחור חסידי... בחיי הרביעי הדבר החשוב ביותר שלדעתו מורה על ההתקשרות והמסירות האמיתי של תמים לרבו הוא נקודת השליחות, ואצל החמישי בכלל... בקיצור, (אע"פ שהיתה אריכות קטנה לעיל וסליחה עם הקוראים ותבוא עליכם ברכת כל טוב אמן!) הענין הזה באמת מורכב, והנני מחזק את שאלתו הנשאלת שיש בה הרבה מן השאלתיות של זושא יקירנו. הייתי בשלב זה מצפה לתגובה ולתשובה רצינית שתעשה לנו קצת סדר בראש. כל טוב, יחי המלך המשיח!