יעקב פינחס מיוחס ט''ז אדר ע''ג 07:57

הודעה למעונינים

אני כרגע לא נמצא לצערי בבית משיח עצומ"ה ואף לא בצפת אני כרגע עושה שליחות במקום מאד מורכב ומסובך שנקרא צבא הגנה לישראל אני לא יכול מסיבה הזו ליצור קשר רצוף עם ה"חברה" אבל אני באמת מתכוון לעשות את זה מדי פעם מעל גבי ה"פורום" הזה שאני מאד מעריך ומקווה שמאד יצליח אני כמובן מוסר ד"ש לכל ה"חברה" ורוצה לראות יחד איתכם את התגלותו של הרבי שליט"א מה"מ אני יהיה מאד שמח לשמוע מכם ואם תוכלו לראות להעביר כמה ספרי חסידות לפלוגה שבה אני נמצא (נח"ל חרדי) ע"מ שיהיו לצורכי הרבים אנא שילחו הודעות לפורום הזה ע"מ להמשיך ליצור קשר! ולבינתים נקווה לטוב הן בנגלה והן בנסתר בהתגלות כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א תו"מ ממ"ש יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!!
 אהרון א' אדר ס''ג 17:32

בהצלחה בשליחות

ליעקב בהצלחה בשליחות בצבא הכנה לגאולה יחי וכו´ אהרון רחובות