בחור מישיבת צפת ט''ו אדר ע''ג 09:57

אמונה ללא פשרות--- אמונה פשוטה

גם אנשים בעלי מוחין הנמצאים עתה,צריכים להניח את שכלם ולא ללכת אחרי הטעם ודעת, כי יכולים להטות ע"פ שכלם כו´ עד כי ח"ו מרה תהיה באחרונה וכ´ וזהו העיקר בזמו הזה בעקבות המשיח, שלא ילך אחר השכל וטעם ודעת, כי אם לקיים התורה והמצוות בתמימות ואמונה פשוטה באלוקי ישראל מלחמות אלו אין להם מקום בשכל גם לא בשכל של הלוחמים לכאורהיכול לבוא מישהו ולטעון:דיבורים אלו הם "ווילדע רייד" אשר,בכל הזמנים והדורות שלפנינו לא נאמרו, ומה מדברים לפתע דיבורים כאלו, כיצד יגיב העולם לשמע דיבוריםכאלו?! ובכן לכל לראש צריכים לדעת שאין מה להתפעל מהעולם (מה יאמרו וכו´) מכיוון שכן הוא האמת ע"פ תורת אמת, יש להכריז על כך באופן גלוי ויתרה מכך-המצב כיום הוא שגם העולם מוכן לקבל זאת, צריכים רק לבוא ולומר באופן גלוי. ועדרך זה כאשר נשמעה טענה בעולם בעולם ש"ספדו אותו וחנטו אותו" אזי צריכים לומר בפירוש את המציאות האמיתית ע"פ תורה ואין מה לחשוש כיצד תהיה התגובה כו´ מכיוון שהעולם מוכן לקבל את הדברים. וכמובן שהכל צריך להיות בדרכי נועם וע"י זה יתגלה משיח צדקנו יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד בברכת משיח נאו הבחור הצפתי