מביט כ''ה אדר ע''ג 15:24

שרה'לה הרוקדת יחי אדוננו

במהדורת החדשות של אתר זה מתפרסם ידיעה מרעישה אשר בהמשך לבובה אשר פרץ לשוק החרדי בשם שימעלה האומר שמע ומודה אני הנה חברת "עידן הגאולה" הוציאה בובה "שרה´לה" הרוקדת ושרה יחי אדוננו. וסתם שואל אני שאלה אם מבחינת הצניעות וכו´ לא היה יותר כדי לעשות את הבובה שרוקד יחי וכו´ ממין זכר... ואם לעשות נקבה הנה לא לעשותה באופן ששרה ורוקדת, אלא אולי רק שמשמיעה קולות של תופים וכו´. ובאם יש למישהו כאן מבין הקוראים איזה גישה למייצרים אולי להביא את זה לתשומת לבם. בברכה
 רועי כ''ז שבט ס''ג 16:43

דבר שהיה כדי כבר בהתחלה

למה כל התמימים ואנ"ש לא יכולים לשמוע את הבובה אנו פה בשליחות ברוסיה ורוצים לשמוע את הבובה מנגנת
 רד"ק כ''ו שבט ס''ג 16:59

השיחה המתורגמת

 מענדי כ''ו שבט ס''ג 05:35

שמועה

שמעתי שהרבי שליט"א בהתוועדות הראה על אחת הבנות הקטנות ששרה ורוקדת וביאר הרבי שאין זה בעי´ בצניעות כי היא קטנה וכו´ יחי המלך המשיח לעולם ועד
 מביט כ''ה שבט ס''ג 06:35

הבובה שרוקדת יחי

ההערות שלך מאוד צודקות. אבבלללללללללל באם תעיין בהגהות והשגות שהרבי העיר על ה MOSHIACH TIMES בכל הגליונות שיצאו לאור, אתה תשאר המום מהערות קטנות דברים שנראים שוליים בהחלט, והרבי העיר עליהם כדי לתקנם. חלק מהתשובות יצאו לאור ע"י תשורות שונות שיצאו ע"י בן ציון שי´ פייפ, שאביו הוא המו"ל של העיתון ילדים הזה. אשר מכל זה רואים עד כמה צריכים להיות זהירים אפי´ בדברים כמו בובות לילדים. ובאם אתה רוצה דוגמאות ספיציפיות אשמח לתת לך אותם.
 מיקי כ''ה שבט ס''ג 00:19

לרקוד כל הדרך לגאולה

אים בובה שרוקדת עושה לך משהו אז אתה בבעיה רצינית בכ"מ עוד לא שמעתי שהרבנים אסרו לשחק בבובה וסם ככה תחשוב מי משחק בבובה ילד או ילדה ...תענ הלעצמך את התשובה