מנחם מענדל ט''ו תשרי ע''ג 02:45

דעת הרבי שליט"א - המפלגה החרדית ביותר

ב"ה שמעתי מברי סמכא שהרבי שליט"א בבחירות בתשד"מ שאל את המזכיר ריל"ג שיחי´ לאיזו רשימה הצביעו אנ"ש, וענה שהצביעו עבור כהנא (הי"ד) וענה אד"ש "ס´איז (זייער - אני מסופק בתיבה זו -מ"מ) א גלייכע זאך" וכיום אחד מאנשי כ"ך המובהקים הינו ר´ ברוך מרזל שיחי´ העומד במקום ריאלי ביותר ברשימת נ"ץ - של קליינר. ואין לדיין אלא מה שעיניו רואות - במצע המפלגה עומדים בצורה תקיפה על צביון היהודי בארץ: התנגדות לגיוס תלמידי הישיבות, תיקון חוק מיהו יהודי - גיור כהלכה, והעיקר עמדה תקיפה על אי ויתור על אף שעל אדמה. האם רק מפלגה שתומכת במסירת שטחים (חברון וכו´) ולוחמת נגד תיקון חוק מיהו יהודי. וכמובן נלחמת בליובאוויטש - היא הזכאית להקרא חרדית (בכלל, ובפרט - החרדית) ביותר. אתמהה?!. ובעניני פיקוח נפש אסור להיות טיפש ונאיבי. נ.ב. כתוצאה מחיזורם של עסקנים חבדיי"ם בתשמ"ז אחרי "מנהיג דגל התורה" הסיר הרבי שליט"א את נשיאותו ישיבות תומכי תמימים באה"ק. לר´ עופר היקר! ההתנגדות לתנועת ליובאוויטש היא התנגדות לתורה ומצוות כנראה במוחש כפי שצויין (דוגמאות בודדות) לעיל, וכפי שהוא עוד מימי היבסקצי´ה וה´משכילים´ ימ"ש. כיון שתנועת ליובאוויטש (משום מה..) מייצגת את הדאגה לשלימות התורה [ביחד עם שלימות העם והארץ] ובמילא ההתנגדות לליובאוויטש אינה מתכונותי´ של ה"חרדית ביותר". יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד