יעקב צפריר קם י''ט כסלו ע''ו 10:33

לימוד אידיש

אם מישהו יודע היכן ניתן לרכוש ספר ללימוד אידיש נא להודיע לי.
 עדי כ''ג אייר ס''ח 12:54

אידיש

מישהו יכול לתת לי כמה סיבות מדוע חשוב ללמוד אידיש?
 יעקב צפריר י''ג אדר ס''ג 15:53

אידיש

אני אשמח אם תברר בנוגע לספרים של אחים שלך. תודה מראש. אני לומד בישיבת חב"ד תורת אמת בירושלים: טלפון - 5000500 - 02.
 מענדי א' אדר ס''ג 17:25

מה אתה צריך לתרץ את עצמך

כמו שעופר מיודובניק אומר תמיד זה בשביל הפופיק שלך אתה צריך לתרץ. כשאתה רוצה ללמוד שיחה של המשיח שליט"א תלמד בלי להתבייש אולי בחסידות ללמוד גמרא כן, אבל ללמוד שיחה מלקוטי שיחות באידיש מה הבעיה ללמוד אך לקרוא אך להבין. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
 מענדי א' אדר ס''ג 17:15

הוראה פרטית לא לרבים אולי..

ידוע מכתב הרבי שהתפרסם בזמנו בכתב פרסום ראשון בבית משיח שינם הוראת פרטיות לא לרבים...
 איינר ל' שבט ס''ג 09:00

כמה שבלבלו לך את המוח

ב"ה אתה סה"כ רצית ללמוד אידיש, ואני לא יודע מדוע התחילה פה כל ההתפלספות אם צריך ללמוד אידיש או לא, אף אחד לא חשב אולי הכוונה יותר לבחורים שצריכים ללמוד תורה, ואולי אתה בן אדם מבוגר ואין זה גרוע מלימוד צרפתית... תכל´ס עם אתה רוצה ללמוד אידיש בשביל ללמוד את שיחותיו של הרבי, שהרי אין דרך אחרת ללמוד אותם (כמבואר שאין כמו הלימוד בשפת המקור ואכ"מ)(ולדעת רדק, ר"ח פטור מלימוד רובו ככולו של הליקוטי שיחות?!) אלא מתוך ידיעת אידיש, אלא שבזה יתכן ויש הבדל האם לומדים אידיש רק בשביל זה הרי מהנסיון אפשר לרכוש את השפה בקלות על ידי לימוד בחברותא יחד עם דובר השפה, (וזה לענ"ד מותר דם לר"ח ואולי אפילו לדעת רדק...) וע"ד שאין צורך "ללמוד" ארמית בשביל לימוד הגמרא אלא פשוט מתחילים ללמוד בעזרת מישהו, עד ששוחים לבד... וכן הוא בנדו"ד. באם אין לך אפשרות כזו, אני אברר בשבילך כי לאחים שלי יש פה איזה שהם ספרים ללימוד אידיש, רק שלא מצאתי עכשיו. בכל מקרה בוודאי שניתן להשיג כאלה ואחרים בחנויות הספרים של בניברק וי-ם. בינתיים פשוט תבקש ממישהו שיתן לך את כלל הקריאה, ז.א. אותיות הניקוד וכו´ ותתחיל לאט לאט, גם תגלה שבשיחות ישנם הרבה מילים בלה"ק כך שבהרבה מילים ניתן פשוט לנחש את תוכנם מתוכן השורה וכו´ כמו"כ ניתן להיעזר במילון מיוחד ללקו"ש, שהוא בפורמט כיס ומכיל את כל המילים שאתה צריך. בהצלחה
 מתפלל כ''ז שבט ס''ג 21:16

טעמו וראו

לענ"ד כשאני (מתפלל בהברה אשכנזית) אומר חולם זה שונה מהקמץ משא"כ בהברה "ספרדית" שאין הבדל בין קמץ לחולם. הערת בינים: מישהו יודע איך זה שהתימנים מתפללים בקמץ כמו האשכנזים? יחי מלכנו לנצח נצחים.
 רד"ק כ''ז שבט ס''ג 14:21

למה להטעות בחורים צעירים???? תומר שנחשון זה פרטי

ובכלל, כל שאלה היא לא רק לפי השאלה, אלא גם לפי השואל. מי שזוכה ללמוד לרבנות, יודע שיש שאלות הלכתיות שלאחד הרב אומר כשר ולשני לא, כי הראשון אצלו זה הפסד מרובה. יש יהודים כאלו, שאם לא היו עונים להם כך וכם, היתה נגרמת להם שבירת הכלים. לכן רואים שיש רבים שהרבי אליהם חייך פעמים רבות ועודד ו "ליטף" ויש כאלו באבידה העצומה של השבוע, ר´ אפריים וולף שקבלו נזיפות רבות ורבות, וכן הסיפור על המכה או סטירה שקבל ר´ בערל בוימגרטן, אלו אנשים של הרבי, שאליהם יש תשובות והתיחסויות ברורות, אצלם אין חשש לשבירת הכלים וכו´ אם יקבלו היפך הלטיפה. ולכן כאשר הרבי עונה מענה עם הסבר, מילתא בטעמא, כגון ניצול הזמן ללמוד חסידות ולא אידיש, או כאשר השאלה היא שאלה שמתבססת על הלכה, כגון הבילבול של הברות שונות בתפילה, כאן הרבי עונה לפי הכתוב, וכך גם אמר לרב שניאור זלמן גרליק ז"ל, אתה רב, וצריך לנהוג לפי השולחן ערוך (בקשר לשינה בסוכה) אבל אחרים שמעו בשיחות מאוחרות יותר סגנון אחר.
 בערל´ה כ''ז שבט ס''ג 12:52

סיפור המאורע

זכורני שבאחת משבתות אלול התוועד הרב חרותי בישיבה הקדושה בצפת (כמובן) וסיפר את הסיפור ברצוני להדגיש מס´ פרטים: א´ הרב היה בשלבים ראשונים של חזרה בתתשובה ב´ היה זה ביחידותלאחר שהוא רצה להשאר ב770 והמשיח שליט"א השיב לו שיחזור לארה"ק ג´ אין זו הוראה כללית כי אם פרטית אליו והוא עצמו סיפר איך שנפגש בהוראה זו מס´ פעמים בחייו. הודעה זו נערכה ע"י מנהל הפורום
 יוסף כ''ז שבט ס''ג 09:58

ידוע לך בוודאי מה התקשרות

כל מה שאתה כותב זה נכון. אך כדי שלא יטעו, ובוודאי אתה גם חושב כך, שלנהוג במנהגי הרב זוהי גם התקשרות כפי שיש שיחות ומכתבים מפורשים בנושא. רצוי מאד, כפי שאתה כותב, שזה ירד לפועל, וכו´ ואז זה מראה עד כמה היא ההתקשרות. בברכת יחי המלך המשיח.
 יוסף כ''ז שבט ס''ג 09:49

אתה רק מחזק את דברי

לא אכנס לפרטים שאתה כותב בהודעותיך בנוגע לפולנית צרפתית וכו´ יכול להיות שאתה צודק. בנוגע לעניננו. אתה מביא הוכחות שיש עוד תשובות כמו שר´ דוד קרץ קבל. אך התשובה שר´ דוד נחשון קבל, עומדת בעינה! ומכך אתה לומד שיש הוראות פרטיות לכל אחד בפני עצמו. ואין אתה למד מתשובה שחרותי קבל, לשאר האנשים. אתה צריך לפני זה לדעת על מה ומי מדובר. ולענ"ד הנושא של אידיש הוא מאד דומה לנושא זה. ופירוש הדברים: למה אתה לומד אידיש? זה יותר טוב מעברית? לא. לכן אין סיבה שתבזבז את זמנך על כך. אם אתה רוצה לדבר ב´לשון הרב´. כפי שבקש ר´ דוד נחשון, אז זה משהו אחר. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
 רד"ק כ''ז שבט ס''ג 01:36

עברית ולשון הקודש, זה מונחים ירושלמיים, הרבי לא

קורא להברה ספרדית עברית, ולא להברה אשכנזית לשון הקודש, ואיזו הברה אשכנזית היא לשון הקודש בעיניך הברה פולנית, או הונגרית, או ליטאית, או הברה שהמציאו כמה מקורבים באמריקה, הברה שבה, החולם הוא חולם והקמץ הוא חולם ועוד כמה דברים מצחיקים. ומענין מי שמבין בזה (הלכות דיוק ודקדוק בקריאת שמע,) שיבדוק האם מותר באמצע פסוקי דזמרה לענות אמן אחרי חזן כזה שבאותה תפלה וגם באותה ברכה, ולפעמים באותה מילה, ניקוד קמץ זה אצלו כמו חולם ובאות השני´ה הקמץ כמו פתח ובעי´ה של ההברות נוגעת מאוד בהלכות כתיבת גט, ויש דיונים הלכתיים גם כיצד לכתוב שמות של ערים גם בחוץ לארץ, שהצליל של שם העיר ידוע בפי כול, והשאלה ההלכתית כיצד לכתוב את זה, ויתכן שבית דין ליטאי יכתוב כך וקהילה פולנית תכתוב אחרת והההונגרית והתמנית והספרדית כל אחד יכתוב אחרת, ומה עושים עם כשרותו של גט זה?
 רד"ק כ''ז שבט ס''ג 01:29

לר' יוסף הרטמן יש מכתב חריף, בענין ההברות

אפשר לבקשו העתק המכתב, ותוכנו שהרבי אומר שלא שמע שיש מעלה בהברה זו על זו (וזה למרות שיש דיונים בזה באחרונים, וגם כאלו שנחשבים לעוסקים בקבלה..) והרבי ממשיך וכותב שזה פלא למה עליו להחליף הברה שהורגל בה מילדותו. וכפי שכתב יוסף, לקרץ הרבי לא אמר זאת אלא העיקר שלא לערב הברות, דהיינו לא לנהוג במנהג כמה מבני ברק, שאומרים את כל התפלה בהרה אחת ושם אדנות הברה אחרת. ועוד והוא העיקר, אני מכיר אחד מבוגר, שהוא כבר סבא מזמן מזמן שקבל הוראה לא להחליף הברה, והחליף להברה אשכנזית ועד היום, עשרות שנים הוא עדיין טועה ומערב הברות. אז כדאי מאוד להפסיק להתחכם עם הוראות הרבי מה שבטוח בטוח בטוח, כשיושבים עם עוד יהודי, יהודי שמגיע ל770 או שפוגשים בכל מקום, ולומדים איתו פרק תניא (מתוך הספר) או מאמר חסידות, זה בטוח לפי ההוראה, וזה בטוח התקשרות. וזה בטוח מזרז ומקרב וממהר וכו´ וכו´ את התגלות הרבי מלך המשיח, (הרבי אמר פעם שהמטרה שהדפיסו תניא בפורמט כיס כדי שיכלו לקחת כשהולכים ונוסעים, וכשרואים יהודי ילמדו איתו מתוך הספר) ולא כדאי לעורר כמה וכמה, שהרבי לא דרש מהם, כי הם לא יישמו, אלא הרבי בקש מהם מה שנוח להם. ולא פעם מזכירים כאן בפורום, שמות מפורסמים, שכביכול יודעים ואומרים מה החסידים צריכים לעשות, אבל אין הרבה שיכולים לומר שראו אותו יושב ב 770 ולומד מאמר של הרבי , או שידבר ויחזור ענין בחסידות חוץ מההרגש שלו עצמו. והרי התקשרות היא בתורתו של הרבי , אנא נפשית כתבית יהבית,וכמדובר בלוח היום היום ביום ט´ אדר הקרוב הבא עלינו לטובה
 יוסף כ''ו שבט ס''ג 22:44

תגובה זולה

א. נכון שזה לא מדויק אבל המסר הוא אותו מסר גם לפי הסיפור המדויק. והיות שאתה מהרהר על הסיפור, אכתוב את הפרטים שהשמטתי, והפרטים ששניתי. הסיפור המדויק הוא, שר´ דוד קרץ, רצה לשנות את ההברה ותוכן תשובת הרבי היתה שאין הבדל בין הברה עברית ללשון הקודש. בנוגע לסיפור השני, התוכן מדויק (אולי התשובה לא) , מדובר בר´ דוד נחשון, שבקש להתפלל כפי רבותינו נשיאנו והרבי כן אישר לו. כפי שכבר כתבתי. בכל אופן זה רק מחזק את מה שנכתב שאין ללמוד מהוראות פרטיות. נ.ב. לרד"ק, רציתי להעיר, שאולי כדאי לשנות את הסגנון המזלזל, שלא נהוג בתוככנו אנ"ש. ובפרט שאתה אדם מבוגר, שצריך להראות דוגמא לתמימים איך מתנהגים. ואין המקום להאריך בדבר המצער. בברכת אחים יחי המלך המשיח
 רד"ק כ''ו שבט ס''ג 16:57

בנוגע להברות בתפילה, הידיעות שבידיך מסולפות

מוסלפות ביותר. ובהיות שאינך שואל, כי אתה כביכול יודע, יודע הכל ואיני יודע מי אתה לכן לא אפרט כאן את הענין. ואזכיר לעצמי, בחור שנסע מהארץ ל770 לפני כעשרים שנה, לפני שנסע כבר עבד במפעל כל שהו. הוא הלהב ורצה להשאר בבית חיינו, הרבי שלח אותו לרב הרב דבוורקין ציוה עליו לחזור לארץ למקום עבודתו. הבחורים הסבירו לו............. הוא ישב ולמד וההי´ה מצויין,ואחרי כחצי שנה ויותר התכונן לחזור לארץ, ורק עשה כמה סיבובים עם עוד חברים ברחבי ארצות הברית הם חזרו ונשארו בתורה ומצוות, והיום הם כבר חיתנו את הילדים הבחור שעליו מדובר, ירד מדחי אל דחי, ושכח מה זה שבת לאחרי שנים חזר קצת, אבל ברגע שהיתה לו ביקורת על מישהו מאנ"ש הוציא ילדיו מחב"ד והעבירם למוסדות זרים. את התפילין החליף לתפילין ספרדיות, ומחשיב עצמו למקובל בסיכומו של דבר, החכמים שמבינים, ויודעים איך להסתדר עם הוראות של הרבי, כי הם חסידישע חברה. ה´ ישמור אותנו מהם מהמונם
 יוסף כ''ו שבט ס''ג 14:58

הוראה פרטית

לרד"ק מה שכתבת בנוגע לחרותי זוהי הוראה פרטית. בדומה לזה שמעתי שבנוגע ל´הברה´ עברית. בקש אחד מאנ"ש (נדמה לי שאתה מכיר אותו...) שנהיה לחבדני"ק להמשיך להתפלל ב´הברה´ עברית ואכן הרבי הסכים ואף יותר מכך. לעומת זאת, לאחד שביקש להתפלל כפי שכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מתפלל, בלשון הקודש, הרבי ענה לו, "על כך שרוצה להתפלל בהברת רבותינו נשיאנו שיהיה בהצלחה רבה ומופלגה". בקיצור זה הרבה תלוי לפי צורת השאלה. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
 רד"ק כ''ו שבט ס''ג 09:37

רוב המכתבים באגרות קודש, ובשערי הלכה ומנהג

הם הוראות ותשובות לאנשים פרטיים. גם לבחור הנ"ל אודות אי לימוד אידיש, הרבי נתן הסבר ונימוק. ובא כאן חכם אחד בעיניו............... טוב יותר אם תתקשר לאברך=הבחור הנ"ל, ותשאל אותו איך הוא הצליח לסדר את הרבי, ותמרן עם ההוראה, כיד שזה יתאים לדעות כמו שלך
 זבולון כ''ו שבט ס''ג 05:33

התקשרות!

יש שני ענינים בהתקשרות: א. לנהוג כפי שהרבי שליט"א נוהג. ב. לנהוג כפי שהרבי שליט"א מורה לנהוג. לכאורה החילוק הוא: כאשר מתקבלת הוראה פרטית למישהו הרי שלכאורה הוראה זו היא רק לגביו. וכולם יכולים לנהוג באופן שהרבי נוהג. אך כאשר מקבלים הוראה כללית, הרי שנוהגים ע"פ הציווי. וכך גם בענין הזה: הבחור שקיבל מענה לא ללמוד אידיש, לא ילמד. אך השאר מצד התקשרות עם הרבי שליט"א צריכים להשקיע בלימוד אידיש,והכי טוב מתוך לימוד עיוני בתורת הרבי שליט"א מלך המישח, וכך גם לומדים וגם לומדים! יחי המלך המשיח.
 רד"ק כ''ג שבט ס''ג 09:57

לבחור מארץ ישראל הרבי אמר שלא ילמד אידיש

הבחור הי´ה ר´ רפי חרותי שי´ וכדאי לשמוע ממנו כזכור לי הרבי שלל את הקדשת מאמרצים וזמן ללמוד אידיש כי הוא נמצא בארץישראל, אלא יקדיש את הזמן ללמוד חסידות. אם יש כאן מישהו מקרית מלאכי או מאשקלון, בבקשה לבקשו ולקבל ממנו את הנוסח המדויק, ולכתבו ולפרסמו בפורום. מה שנכון בקרונהייסט ביחס לאנגלית, אין ביטחון שזה אותו דבר ביחס לעברית, וכנ"ל