רד"ק ט''ו אדר ע''ג 21:50

מוגה ולא מוגה, דברים בע"פ ובכתב, מי עדיף?????????

ב"ה, מוגה ולא מוגה, דברים בע"פ ובכתב, מי עדיף????????? בשבת זו,פ´ יתרו, ובסמוך לשבת, יהיו עוד אלפים שילמדו את המאמר של הרבי משנת תשל"ד, קונטרס כ"ב שבט מאמר מוגה מודפס ב"מלוקט ד´ " והנה המאמר המסודר, ומבאר את המשל של בני סורי´ה ורומי, והנה המאמר שנאמר באמצע השבוע, ובודאי יש גם קלטת. ובכל אופן כשהסתכלתי בהנחה הבלתי מוגית של המאמר הזה, לא ראיתי את המשל מהמדרש. ועוד כמה וכמה ענינים שלימים, לא נמצאים, או שמקומם במאמר שונה. וענינים שיש בבלתי מוגה, ענין האחדות, ולימוד התורה של האבות ועוד, לא נמצאים במוגה. ================= ובכן מי שישמע את הקלטת, חושב שהוא יודע את האמת והנכון, כי הרי הוא שומע את הרבי בעצמו, ולא רק הוא, כי גם אלו שכתבו את ההנחה, חסידים משפיעים, עסקנים, יודעים אחרת, אבל הרבי משום מה לא שואל והרבי נותן ומצווה ללמוד ענין אחר. אחר, לא מה שאתה מבין ששמעת. +++++++++++++++++++++++++ יש עוד הרבה שיחות ומאמרים כאלו, אך כאן דוגמא בעניני דיומא שלנו. וכך גם אותם אלו, שמסיתים את אנ"ש בגלל מה שהרבי אמר לאיש פרטי מחסידי גור, או איש פרטי מאנשי שמיר, שכיום גר בבית הנשיא בירושלים. לנו נוגע מה שהרבי נתן לנו, במכתב רשמי ברור, וחזר על זה כמה פעמים, אנו זכרים וחייבים להצביע, והרבי עוזר, ומדריך, למפלגה (למרות שמפלגה משמעותה פילוג ומחלוקת) הנקראת אצלו (בלשונו של הרבי במכתביו האחרים) וגלוי, חרדית. ומי שמתלבט בין זה לזה, שיתיעץ עם חברים ומשפיע אישי, אבל לא לסמוך על עצמו בלבד.
 יענקי כ''א שבט ס''ג 14:21

מוגה ולא מוגה

אתה צודק מאה אחוז, ואני טוען אותו דבר בנוגע לפירסום זותו של משיח וכל מבצע משיח בכלל. תודה רבה על הפרטים, זה ממש אמת.