יוסף ג' שבט ס''ג 13:59

'על השולחן'

כותב הטור ´על השולחן´ מתעכב הפעם על נושא הבחירות, וחבל מאד שהוא מכחיש את העובדה, שישנה מפלגה שמדברים עליה כן בגלוי, והיא ´חרות´. כמובן שהפתרון הוא הרבי מלך המשיח שליט"א. אך באם ח"ו... אז בינתיים אנו מקיימים את ההוראות שלו, ובוחרים במפלגה הכי טובה, שעד עכשיו אף אחד לא מנה שום בעיה שישנה במפלגה זו.
 מישהו ג' שבט ס''ג 11:02

תשלח אימיל

מה זה משנה אתה יכול לשלוח אליו אימיל כתוב למטה "שלח אימיל לכותב הטור ובאמת אתה צודק איזה מן אמונה זאת במילא עד הבחירות יבוא משיח רק " מ ש י ח " לא שום מפלגה גם לא חרות..............
 יוסף ב' שבט ס''ג 22:57

אדם נמדד לפי מעשיו

הם בדעתו של הרבי מלך המשיח שליט"א. כוונות לחוד ומעשים לחוד. גם שמיר כשהוא היה טוב, לאו דוקא שהוא התכוון כרצון הרבי מלך המשיח שליט"א. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
 חי וקיים ב' שבט ס''ג 18:41

אין שום מקור לדבריך!!!

ולהיפך הרבי מלך המשיח שליט"א אומר שם: "אני אינני מתערב בפוליטיקה!!!" יחי המלך המשיח לעולם
 מאיר ב' שבט ס''ג 18:02

יפה אבל...

כשהגיע העתוני לרבי וסיפר לרבי שאין ראש ממשלה בישראל הרבי ענה בודאי יהיה מלך הממשיח אבל אם יתעכב צריך ראש ממשלה טוב (לא מוגה) ואם כן לענינו בודאי צריך את המשיח אבל אם יתעכב ח"ו חו" צריך חירות - נץ בהימין יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך השמיח חי וקיים לעולם ועד
 חי וקיים ב' שבט ס''ג 16:24

תפסיקו לעצום עיניים

פעם אחר פעם עולה למדור זה הטענה שכאילו אף אחד לא מסביר את הבעיה במפלגה המדובר לעיל. א. בניגוד לדעתו הקדושה של הרבי מלך המשיח שליט"א הרי שמפלגה זו טוענת לזכותנו על הארץ לא מהסיבות הנכונות (כמו התורה, הבטחת הקב"ה וכיו"ב) אלא, בגלל הציונות והמסתעף ממנה. מסקנה: (על פי דברי הרבי שליט"א מלך המשיח) יתכן שיהיו שינוים בהחלטה זו, מכיון שהיא אינה עומדת על בסיס איתן. לצערנו וכחנו לדעת כי מפלגות שלא היו פחות טובות לפני הבחירות, לא הוחיכו את עצמם לאחריהם! ב. מדוע מפלגה זו אינה טוענת להחזרת כוחותינו לשטחים אשר שייכים לנו!? בשום מקום היא אינה מדברת על זה. וידוע לכל בר-בי-רב אודות גודל הנחיצות שבזה, ואילו להם זה לא מתאים. טענות אלו מצטרפות לקודמותיה שכבר הובאו(!) כאן וןכל אחד יכול למצוא אותם (יש אפילו לתועלת המעינים ´חיפוש´). ויה"ר שתומ"י יתגלה לעין כל הרבי מלך המשיח שליט"א ויראו כל עמי הארץ את גודל אלוקנו. ויקויים במלואו "ויבחר בדוד עבדי". יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.