אין מילים כ''ה טבת ס''ג 22:14

יישר כח

למרות שאני לא יודע איך אני נשמע אני מרגיש צורך נפשי עמוק להודות לכותב ´על השולחן" על דבריו המחזקים וכו´ תודה ויחי המלך המשיח