לוי כ''ז טבת ס''ג 23:19

מרזל

ב"ה ברוך מרזל מיספר 2 בחרות וב"ה לא פסלוה אותו עלינו ליפול שיבחר
 רד"ק כ''ה טבת ס''ג 00:31

ליפול או לפעול ???????????????