דעת אמת כ''ה טבת ס''ג 21:45

על אנ"ש להתאחד

הרבי שליט"א מלך המשיח קורא לאנ"ש להתאחד סביב הענין של אחדות בני ישראל באמונה אחת שהנה זה הרבי שליט"א מלך המשיח עומד להתגלות תיכף ומיד ממש. אז באו נתכוננן כולנו נמאס לנו כבר לחכות. משיח נאו
 ר´ עופר דפני כ''ה טבת ס''ג 18:23

ישר כח לדבריך רד"ק!!!

ב"ה. יחי אדוננו מורנו ורבינו מללך המשיח לעולם ועד! לרד"ק ידידי היקר! אני בהחלט מסכים לדבריך לאותו יהודי שטוען כי על אנ"ש להתאחד ובכך בעצם להביא להתגלותו המיידית בעזהי"ת של הרבי מלך המשיח שליט"א בגאולה האמיתית והשלימה. הצעתך לבחור שיישב עם עוד יהודי וישנן איתו מאמר חסידות מקובלת עליי מאוד, אבל במקומך הייתי מציע לו שהוא אישית יביא ויזכה אותנו במאמרי דא"ח כאן בפורום כפי שאני נוהג כאן מידי שבוע כך בעצם הוא יוכל לא רק לזכות במצווה יהודי אחד אלא מאות אם לא אלפים של יהודים הצמאים לדברי תורה בהיכנסם כאן לאתר ולפורום. הצעה ידידותית לא? בידידות רבה! ר´ עופר דפני קהילת חסידי חב"ד-ליובאוויטש קרית-שמואל,חיפה כאן ציווה ה´ את הברכה!
 רד´ק כ''ה טבת ס''ג 14:07

עדיף שתכתוב מה אתה מתכנן לעשות, כי עצות לאנ"ש

יש כבר ממציאים רבים, ולשמוע, אנ"ש שומעים רק לאילו שהרבי מינה, לא לדחלילים ולא לליצנים, שממנים את עצמם. אחרי דחליליםוליצנים נגררים רק מעוטי יכולת שיכלית ודלי התקשרות. ולכן לפני הכתוב בלוח היום יום, אל תוסיף אנחות, אלא עשה בפועל ממש, משהו ממשי, שב עם יהודי, ולמד אותו מאמר חסידות,