tomim כ''א טבת ס''ג 00:32

כתיבה לרבי מלך המשיח שליט"א

לא יודע אם שמתם לב, אבל לחיצה על התמונה של הרבי מלך המשיח שליט"א למעלה בכפתורים, זה קישור חשוב... יחי המלך!!!
 <font color=red><B>אלעזר</font></b> כ''א טבת ס''ג 00:32

בכל מקום ובכל אתר

בכל מקום ובכל אתר - הנותן קישור לכתיבה לרבי שליט"א, צריכים אנו להתפעל מהניצול הטכנולוגי לצרכים רוחניים... (למרות שכתיבה לכ"ק אדמו"ר שליט"א מביאה אף לצרכים גשמיים...) ישר כח!
 קצמך כ' טבת ס''ג 09:38

לא צריך כ"כ להתפעל

לפני שהרש"ב נפטר בכה הרבי הרי"צ. שאל האבא: "התפעלות"? בכל מקרה אסור להתפעל
 בן שלמה כ' טבת ס''ג 08:54

כואב לך לפרגן?

ממש קשה כואב נו אז אם יש אפשרות כזו בעוד מקום
 קצמך כ' טבת ס''ג 08:03

לא חידשו הרבה

זה קים גם ב-אוצר 770, אם לוחצים על ה"יחי", כמו"כ הכתיבה צמה קיימת גם ב"בית חב"ד בני ברק" ב"חב"ד נט" וב"משיח ברשת". ואין כל חידוש