מי צריך שם י''ט טבת ס''ג 01:13

לכל התמימים האחים של יוסי

"והחי יתן אל ליבו" . . . חבר´ה, מצורפים בזה מספר שיחות (ומי שיודע שיכתוב על עוד) שנאמרו בקשר למקרים כאובים דומים, ללימוד לעילוי נשמתו ולירידת נשמתו לעוה"ז הגשמי תומ"י ממש: לקוטי-שיחות חלק כ´, שיחת נח ג´. (זהו ליקוט מתוך שיחה ומאמר שנאמרו בעקבות הרצחו של יהודי שנרצח בהליכתו ל מ ב צ ע י ם ב ע ר ב ש ב ת פ´ נח תש"מ, ומייד במוצ"ש הרבי התוועד ובכה מאוד במאמר הנ"ל על המס"נ שלו . . . ואם הרבי בוכה, אז אנחנו . . . ) מומלץ ללמוד גם המאמר הבלתי-מוגה של מוצאי-שבת נח תש"מ (ספר המאמרים תש"מ), כמסופר לעיל, ולא יזיק גם לשמוע מתוך הקלטת את קולו של משיח בוכה על יהודי, וקצת לקחת ללב. כמובן, ללמוד השיחה שנאמרה בסיום השבעה להרצחה של מרת לאפיאן הי"ד, ט´ אדר ראשון תשנ"ב, השיחה הוגהה ונדפסה באמצע הדבר מלכות לפ´ תצוה, אחרי הכוכבית הראשונה. חובה גם לקרוא את המהדורה הלא מוגהת בשיחות קודש תשנ"ב חלק ב´. וכמובן, לשמוע גם בקלטת (או באתר של 770LIVE) את הרבי זועק במרירות ובכאב בלתי ניתן לתיאור "ועדיין לא בא! ס´נאך ניטא די גאולה האמיתית והשלימה בפשטות!!!" . . . חבר´ה איפה אנחנו??? רעבע, עד מתי???????? ללמוד את שיחת שבת פרשת וארא תשנ"ב, השיחה השניה (בדבר מלכות), זוהי שיחה קצרה שנאמרה בעקבות פטירת הרב מ.י. העכט ש"מת בערב שבת" והרבי מתעכב על הנושא הזה. חייבים ללמוד ולהפנים. כמובן, יש ללמוד את השיחות שנאמרו בעקבות הסתלקות הרבנית חי´ מושקא, אודות "והחי יתן אל ליבו" כולל: שיחת כ"א אדר תשמ"ח, סיום השלושים לרבנית. שיחת חג השבועות תשט"ז על המאורע ביד החמשה, והמכתבים שכתבו אז מהאגרות קודש. חובה חובה חובה. חיזוק עצום. ללמוד משיחת פורים תש"כ, בשיחות קודש, על הרעידת אדמה בעיר אגדיר במרוקו, ששם ניספו הרבה תלמידי ישיבת חב"ד. ו"המעשה הוא העיקר": הוראות לפועל: להקים מוסד של תורה על שמו (משיחת מוצ"ש נח תש"מ), ובמקום תלמיד אחד יעמידו כמה תלמידים (פורים תש"כ). המקום ינחם אותנו בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ונזכה לראות בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, והקיצו ורננו שוכני עפר, ויוסי בתוכם ובראשם, עם הכיפה והדגל, תיכף ומיד ממש.