מיקי י''ח טבת ס''ג 20:43

כול הכבוד לקסול

ב"ה ליכבוד חברת קסול בע"מ אנו מודים על האפשרות על הלינק המישניות לעילוי הת´ יוסי דגן אשר בטח פעולה זו תקרבאת ביאת משיח