מוסס הים י''ח טבת ס''ג 16:45

דור השביעי

האם ענין שדור השביעי לא שייך הסתלקות, וחיים נצחיים וכו´ זה רק אצל הרבי מה"מ שליט"א או אצל כולם שבדור השביעי??? "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד!"