יוסי י''ז טבת ס''ג 17:57

שוב המיכתב

ב"ה זה מיכתב של אדמו"ר הריי"צ ולא שלי לכן עם יש לכם תאנות פנו לאדמו"ר הקדוש