צפתי בדם י''א אייר ע''ג 05:18

דבר הכי מבהיל!

אין מילים, אין מילים... חבר´ה זה לא נורמלי מה שקרה פה! כאב עצום ונורא! יוסי דגן, בחור מאיתנו, אחינו ובשרינו, נלקח מאיתנו, בדרך למבצעי המלך,"ועדיין לא בא"!!!!!!!!!!!!!! מה קורה פה, כמה אפשר לסבול! יאלא משיח! קיבלנו כולנו סטירת לחי כזו מצלצלת יותר מאלף פעמונים, סטירת לחי בדיוק בחלק הכי רגיש בפנים שלנו! סטירה שצריכה לגרום לנו טלטול הכי רציני בעומק הנפש ובחיצוניות הנפש, סטירה שצריכה להעיף לנו לכל הרוחות את כל השטויות ולהחזיר אותנו לקרקע! קיבלנו סטירה כואבת ואוהבת מאבינו רועינו אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, סטירה שמטרתה לעורר אותנו מעלפון החושים שבו אנו שרויים, ולהביא אותנו לצעקה וזעקה הכי הכי גדולה ורועשת עד עומק לב השמים: עד מתי!!!!!!!!!!! רבי תתגלה, נמאאאאאאאאאאאאאאאאס!
 זלמן י''ח טבת ס''ג 05:09

דאלאי גלות!

מוכרחים לעשות משהו אסור לתת לחיים להחזיר אותנו לשיגרה, קרה כאן דבר שאי אפשר להסביר אותו במילים. כל אחד מבין לבד וחושב עם עצמו עד כמה הדבר נורא והיפך כל הענין הראוי והמתאים. ומוכרחים לפעול בכיוון המתאים שיתקן את הענין הנוראי הזה ולפעול את ההתגלות השלימה של המלך המשיח שליט"א מיד ממש ממש, ואזי נתראה עמו שוב "ובלע המוות לנצח, ומחה ה´ אלוקים דמעה מעל כל פנים" נאו ממש! חסידים! תמימים! מוכרחים להתעורר מהאדישות, בש"פ שלח מ"ז דיבר הרבי שליט"א בהמשך לתאונה מחרידה שאירעה כאן בשכונה ונהרג תמים, שצריך חיזוק בעניני אהבת ישראל ואחדות ישראל שזה מגן בפני הקיטרוגים. צריכים חיזוק מאוד בענין ולהזהר מפירוד הלבבות עד קצה האחרון, לא להטיח דברים בשני לדבר בנחת ובנועם, והתנהג ברכות עם כל אדם מישראל גם שמתנהג באופן שלא מגיע לו מצד הנהגתו יחס כזה, עלינו לנהוג לפנים משורת הדין ולהתייחס בכבוד וברכות הכי גדולה, וה´ הטוב יראה את חשבון לבבנו ויתגלה מלכנו משיחנו שיחי´ לעולם ועד, עתה ממש. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
 ישראל י''ז טבת ס''ג 17:47

סטירה מרבי ח"ו

אין מילים לתאר את האסון... אין שכל אנושי שיכול לתת לנו תירוץ... ... איך ח"ו אפשר להעמיס את המעשה הנורא הזה על כתיפיו של הרבי ח"ו??? הרי בטח הרבי הי´ זה שטען כל הזמן ורב עם מלאך המות שלא יקח את יוסי ע"ה... הרבי לא נתן לנו שום סטירה... הרבי אוהב אותנו, הרבי אוהב כל יהודי עד מסירות נפש... אמנם ידאגו בני החבורה וצריך חשבון נפש אבל ח"ו לומר שהרבי הוא זה שנתן את הסטירה... דעתי העני´... ומחה השם דמעה מעל כל פנים