ירמיה ט''ז טבת ס''ג 20:41

מה קורה לנו בצפת?! חשבון נפש!!!