יוסי ט''ז תשרי ע''ה 03:41

תפילין

ב"ה מה עדיף ליקנות כתב אדמו"ר הזקן או כתב האר"י
 איש יהודי י''ח טבת ס''ג 19:44

מה עדיף

למיטב ידיעתי, הסופר של הרבי מלך המשיח שליט"א, הוא הסופר שכתב וכותב ספרי תורה, והוא כתב את הספר תורה של הרבי שליט"א, על שם הרבנית, הר´ זירקינד כותב בכתב אדה"ז