<font color=red><B>בן דוד</font></b> ט''ז אדר ע''ג 05:09

מזל טוב לר' לוי קרץ, להולדת הבת

 רד&quot;ק י''ב טבת ס''ג 15:38

אמן, וכן המברך מתברך מידו...הגדושה של הקב"ה ...

והתוספת מרובה על העיקר
 איזה אחד י''ב טבת ס''ג 11:06

ברכה

מזל טוב ומזל טוב שיזכו לגדלה חיילת בצבאות ה´ יחי המלך!
 <font color=red><B>קטמונר</font></b> י' טבת ס''ג 18:56

בטח

אצלי כל יום זה שמחה והשמחה הגדולה תיהיה תיכף ומיד ממש בהתגלות של הרבי מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש
 רד"ק י' טבת ס''ג 16:37

כשיהי'ה שמחה אצל קטומר יכתבו את זה גם פה

 <font color=red><B>קטמונר</font></b> ט' טבת ס''ג 17:49

מה זה מדור מזלטובים? :-)

מזל טוב מזל טוב לר´ לוי קרץ להולדת הבת שיזכה וכו´... יחי אדוננו מונרו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד