חבר של אלעזר ט''ז אדר ע''ג 04:14

אלעזר צור איתי קשר

אתה רואה מצאתי אותך פה, א גוטן שבעס ז´ק ניו יורק