משה ט''ו אדר ע''ג 22:40

מישהו שנוסע לארץ

מי שיודע על מישהו שנוסע לארץ ביום חמישי ט"ז כסלו, תבוא עליו הברכה אם יודיע לי. אני מעונין לשלוח אתו ארגז לארץ, ושכרו בצדו.