קלמן ו' שבט ע''ו 11:29

שירי משיח?

רציתי לדעת מהי הניגון העיקרי של משיח "יחי" או הרבי מליובאוויטש, או מאה שנה? תודה
 משה י''ח כסלו ס''ג 17:57

אני הייתי בדיוק כמוך

גם אני הייתי כאן בתשרי נ"ה ונ"ו וכו´. ואני זוכר ששרו את זה כל הקהל בהתוועדות עם הרבי בנ"ו. תקופה קצרה לאחר שניסו להכניס את הניגון כבר כל הקהל קיבל את זה. ועוד, אינני מבין מאין הינך לוקח מה הרבי מעודד כיום ומה לא? לפי הקביעת עובדא שלך כל אחד ישיר שיר ויאמר שהרבי עודד! קצת לחשוב לא יזיק לך... יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
 איש יהודי י''ז כסלו ס''ג 15:57

ניגונים חדשים ומנגנים חדשים

מענין שהרבי מעמיד שני תנאים, לניגון שיתקבל. א.שיהיה בעל מנגן שיודע לחבר ניגון. ב. ובאם כן אזי צריך שיתקבל על עדת החסידים. ובכגון דר´ שלמה שמידע, שני התנאים הללו לא תקפים... יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
 פשיטות העצמות י''ז כסלו ס''ג 13:50

רדק ומשה, לכו תלמדו היסטוריה

אינני רוצה להתקיף, אבל תסלחו לי מאוד אתם לא יודעים מה שאתם מדברים: גם את ה´יחי´ שרו בתחילה מספר מועט ביותר של אנשים, וכן את ´הרבי מליובאויטש´ אני עוד זוכר איך בשמחת תורה תשנ"ז (או תשנ"ו?) שרו את זה ארבע אנשים בדיוק וכולם ניסו להשתיק אותם! זה לא המדד שלנו חסידים! מה שקובע אצל חסידי המלך המשיח הוא רק אם הרבי מה"מ שיל"ו עודד את השיר או לא! ולכן גם ´יחי´ וגם ´הרבי מליובאויטש´ נחשבים לניגונים עיקריים ומקובלים, לא בגלל שה"עולם=גולם" הכיר בהם! אלא בגלל שהרבי מה"מ עודד אותם לעיני אלפי אנשים. ולכן צריך לברר אם הרבי עודד את שיריו של הרה"ח שמידע לפני שמחליטים בשכלנו הגשמי והמגושם איזה ניגון עיקרי ואיזה לא. יחי מלכנו וגואלנו לעולם
 משה ט''ז כסלו ס''ג 20:28

מכך אין ראיה

אתה מביא לי ראיה מכך ששרו שירי קעמפים לפני הרבי מלך המשיח. על כך אשאל אותך האם מעתה ניגונים אלו נהפכו לניגוני חב"ד? ובפשטות לא! אלא שבקעמפים בלבד או מבצעים וכדומה אפשר לשיר את השירים האלו! בנוגע למה שציטטו כאן את השיחה של פרשת וישלח, לפיה כל מה שמתקבל על עדת החסידים אפשר לנגן. על כך אשאל, כמה חסידים לטענתך צריכים לקבל את זה? מילא הניגון של "הרבי מליובאוויטש" אתה רואה במוחש, שרובו ככולו של הקהל קיבל את זה. אבל את שאר שירי שמידע, שנמצאים בשוק כבר מספר שנים, וקבוצה קטנה מאד קבלה את זה, האם זה מספיק? האם זה נקרא שהחסידים קבלו את זה על עצמם? נקודה למחשבה. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
 חבר של אלעזר ט''ז כסלו ס''ג 20:00

אלעזר צור איתי קשר

 רד"ק ט''ז כסלו ס''ג 18:42

שירים צריך לקבל רק אחרי ביקורת, בשנת תשכ"ב

בשמחת תורה,הרבי ביקש שישירו שיר מארץ ישראל, ושרו את השיר "הושיעה את עמך". השיר נתקבל על ידי הרבי, והופץ בכל המקומות. ויש אומרים שחסידות מודזיטש (?) אמרו שידרשו דין תורה נגד חב"ד, כי השיר הוא שיר שלהם. וענו להם (אולי ביוזמת הרבי) שחב"ד לא אומרת שזהו שיר חב"ד. בשנת תשכ"ג בשמחת תורה, שוב הרבי ביקש שיר מארץ ישראל, ושרו שיר דבקה שרגילים לשיר האדוקים בירושלים בהתלהבות בהקפות במאה שערים וכדומה. והרבי שמע והעיר, "אנו צריכים שיר שהוא כבר מבורר. השיר לא נתקבל, ואחר כך שרו שיר אחר, על המילים מהזהר: "כד יתבון ישראל ועסקין בשמחת תורה וכו´" הרבי שמע, ושרו את השיר, אבל השיר לא הפך להיות שיר שלנו, ולא נהי´ה שיר ששרים אצלנו. זאת אחת הדוגמאות כמה צריך להיות זהירים בשירים, הגם שזה טוב לחר דים. וכדאי להסתכל בשיחות המובאות בהקדמה לספר הניגונים. ואחר כל זה , אולי קצת יזהרו כשישמעו עוד שיר דבילי מקטמון.
 איש יהודי ט''ז כסלו ס''ג 12:05

המנהג החדש בליובאויטש

סליחה מכבוד הרב, אבל זה לא מנהג חדש, תמיד בליואויטש חידשו ניגונים, ויש לך אפשרות לברר זאת אצל מבוגרים ממך, או אצל זקני אנ"ש שיחיו, ואני עוד מתפלא עליך, שכל פעם שהילדים עם הקעמפים באו להתוועדות של הרבי מלך המשיח שליט"א, (בדרך כלל זה היה בהתוועדות של כ´ מנחם אב) הרבי היה מבקש, (הרבי התוועדות בימי עד שנת תשמח לערך), שהילדים ישירו משירי הקעמפים, (זה שירים שהמציאו בקעמפ), ועוד יש הרבה שירים שהמצאו רק בעשרות שנים האחרונות כמו השיר "חיילי אדונינו", ועוד, הרבה שירים.
 בנימין ט''ז כסלו ס''ג 09:51

דבר מלכות

שוטה מה זאת אומרת שאין מילה על פרשת השבוע
 יחי המלך ט''ז כסלו ס''ג 05:06

הרבי מלך המשיח שליט"א אומר

בשיחת שבת פרשת וישב ה´תשנ"ב - הדבר מלכות של שבוע הבא. (כמובן שזה יהי´ בנוסף לדבר מלכות החדש שיצא בעזרת השם במהלך השבוע מהשיחה של הרבי שליט"א מלך המשיח). שם נאמר (אני מצטט מהזכרון ולכן עדיף שכל אחד יסתכל ויראה בעצמו וכו´): "מזמן לזמן מתחדשים ניגונים חדשים על ידי אלו שיודעים לחבר ניגונים טובים, ואם התקבלו הניגונים בין החסידים, הרי הם נהפכו לניגונים, ועד שישנם כאלו שאינם מעלים על דעתם שניגונים אלו באו מאי שם". כאן המקום לדבר קצת על הדבר מלכות המופלא הזה שאין מילה על פרשת השבוע וכיו"ב אלא על לחיות עם הזמן דימות המשיח. ועל הנס העצום והנפלא שהרבי שליט"א מלך המשיח חולל בצרפת. ויש להאריך בזה עוד ואכ"מ. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 יעקב ט''ו כסלו ס''ג 23:58

שירי שמידע

מהו המנהג החדש שקם בליובאוויטש, לפיו כל אחד הוא יכול להמציא איזה ניגון שהוא רוצה באיזה מילים שהוא רוצה? אשמח לקבל תשובה. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
 אלעזר פרץ ט''ו כסלו ס''ג 10:34

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

למישהו יש ספק בעוצמת ה"יחי"? השיר ´והוא גואלנו´ בא כניגון נלווה - המחזק את האמונה הטהורה בנצחיות הרבי מלך המשיח שליט"א - ואילו ´מאה שנה´ בא לחזק את האמונה בזמנו, בזמן המיוחד בוא אנו מציינים מאה שנה לרבי - שהוא, כידוע - מלך המשיח ש-ל-י-ט-"-א!!! יחי המלך
 הארולד ט''ו כסלו ס''ג 10:13

שירים

שמעתי (ממקור מוסמך) שהר´ מארלאו ע"ה היה נוהג לשיר "הרבי מליובאוויטש" בסעודת שבת.
 <font color=red><B>קטמונר</font></b> ט''ו כסלו ס''ג 09:20

דבר פשוט וברור

ש"יחי אדוננו..." זה העיקרי !!!!