עופר דפני ז' כסלו ס''ג 18:17

כסלו - חודש הגאולה

ב"ה. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! ימות המשיח,חודש כסלו חודש הגאולה לכל אחיי החסידים וציבור אנ"ש ה´ עליהם יחי´! יחי המלך המשיח! שלום וברכה רבה! לא סתם נקרא חודש כסלו בשם חודש הגאולה. הרי כידוע לכולנו כחסידי חב"ד כי מהות שמו של החודש באה מהתאריך המפורסם י"ט כסלו שבה כידוע נגאל רבינו הזקן והגדול נ"ע מהמאסר ותאריך זה נקבע בעצם להיות ראש השנה לחסידות, אם כי בכסלו גם חלה גאולתו של אדמו"ר האמצעי נ"ע מהמאסר ושאדמו"ר מלך המשיח שליט"א יצא לראשונה מחדרו לאחר שמיני עצרת וחל בו גם חג החנוכה חג האורים אבל תאריכים אילו אינם משמשים כעיקר מהות שם החודש כפי שהתאריך י"ט כסלו מסמל. חודש כסלו הוא בעצם חודש האור היציאה מהחושך אל האור מההעלם וההסתרים לגלוי כשמו כן הוא. דבר שמאפיין עוד יותר מכל את עניין הגאולה שלה אנו מייחלים בכליון עיניים מידי רגע ורגע בהתגלותו לעיני בשר של הרבי שליט"א מלך המשיח ולדעתי חודש כסלו מסמל יותר מכל החודשים האחרים למרות שגם חודש תמוז מסמל זאת, את הגאולה האמיתית והשלימה. ולכן חודש כסלו שהוא חודש חסידי בחסידות חב"ד הוא בעצם חודש הגאולה. אז שיהיה לכולנו חודש חסידי טוב ושמח! ידידכם עופר דפני קרית-שמואל,חיפה