מוטי ז' כסלו ס''ג 17:55

מזל טוב

ד"ש חסידי לכולם מחתונת הרה"ת אבי אושר שהתקיימה הערב ב"בית מנחם" בכפר חב"ד. להתראות בשמחות אצל כולם בקרוב ועד לשמחה הכי גדולה נאו ממש !
 חבר שלו ט' כסלו ס''ג 00:17

ברכת מזל טוב

בשם כל היושבים ב770 מזל טוב מזל טוב. יחי המלך המשיח