טישהולץ י''א אייר ע''ג 10:42

למה הרבנים לא הולכים עם דגלי משיח?

למה כל הרבנים "ווילשאנסקי, לבקיבקר, מיודבניק, נאמן, אזדבא, שוויי, וכו´ וכו´ לא הולכים עם כיפות יחי ועם דגלי משיח??? יחי המלך טישהולץ
 בנימין ו' כסלו ס''ג 18:00

דגל

ישראל נח סליחה אבל עבדתי על עצמי הרבה ראשון מי אתה להגיד לי שלא עבדתי על עצמי שני אני הולך עם דגל כל יום
 ישראל נח ו' כסלו ס''ג 02:54

מה השקעת מעצמך?!

הענין הזה לפרסם וליצור מודעות בסביבתך ע"י הדגלון או כיתוב יחי על הכיפה(שלדעתי זה יותר לתוך אנ"ש להדגיש שזה הענין ואנחנו כולנו אוחזים בזה עד סוף כל הדורות) הוא אמיתי ונכלל בהוראת הרבי שליט"א "טוט אלץ וואס איר קענט". אך ביחד עם זאת, זוהי ההרגשה שלי ואין זו הוראה מפורשת של הרבי מלך המשיח, ולכן אני יכול לנסות להסביר וכו´ אך להכריח או לבוא בטענות וכיו"ב אין זה התחום שלי. וכשם שכל השנים היו ענינים שהיו ´שפיצקייט´ (במובן החיובי כמובן) ובין החבר´ה מי שלא קלט זאת היו צוחקים מהמרובעות שלו וכו´ כך גם היום, ואי אפשר לבוא אליהם בטענות על חוסר איפוק. אך גם החבר´ה צריכים להשתדל להתנהג ברגישות לכל אחד גם מי שלא קלט שכיש איזשהי דרך להפיץ ולעורר מודעות צריך לנצלה. בנוגע לרבנים שיחיו: בפשטות, אדם שמתנהג בהנהגה טובה מסוימת, להתעלות ולנהוג באופן אחר בפרט אם זה עד לפני זמן לא היה מקובל, מאוד קשה ונדרש הרבה עבודה ויגיעת נפש ובשר ולכן לא לוחצים, בפרט שמהסגנון שלך נשמע שלא הקרבת מעצמך שום דבר לפני שבאת לדרוש מהם שיקריבו מעצמם. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעום ועד
 בנימין ה' תשרי ס''ג 16:04

הגיע זמן גאולתכם

איפה הרבי אמר שצריך להכריז יחי אדמו"ר מה"מ לע"ו ולפי דעתך הרבנים לא מאמינים במשיח
 עופר דפני ב' אב ס''ב 16:14

בניי אל תתייראו הגיע זמן גאולתכם!!!

ב"ה. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! ימות המשיח,חודש כסלו חודש הגאולה לכל אחיי החסידים וציבור אנ"ש ה´ עליהם יחי´! יחי המלך המשיח! שלום וברכה רבה! הגיע הזמן שכל חסידי חב"ד יכירו בעובדה שצריכים לפרסם את גודל עניין הגאולה והמשיח בריש גלי וללא הסתר או חשש ח"ו ולהכיר סוף סוף בעובדה שנצטווינו מאת הרבי שליט"א לפרסם את הגאולה בעולם ולהכריז ולפרסם בכל רגע ובכל אמצעי את הכרזת הקודש "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד". וזאת בתגובה לכל אותם הרבנים שאינם הולכים עם כיפה "יחי". כל חסיד חב"ד הרואה את עצמו כפשוטו כחסיד של הרבי שליט"א חייב ללכת לדעתי עם כיפה של "יחי" ודי למשכיל.
 לוי ב' אב ס''ב 11:30

גאולת מצרים היא ההוכחה

בגלות מצרים היהודים לא שינו את שמם ואת לבושם ובזכות זה נגאלו !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 וכמו שהיה בגלות מצרים כן תהיה בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש NOW!!!!!!!!!!!
 בנימין א' תמוז ס''ב 18:39

דגל

שמו לו הדגל
 כוללניק א' תמוז ס''ב 10:27

שני דברים..

דבר ראשון. למה אתה שואל פה. תשאל אותם, בטוח יש להם תשובה. דבר שני. יש לי סיפור לספר לך. הייתי בחגים השנה אצל הרבי. ועשו שם את השביל הידוע... והיתה החלטה של הרב של השכונה שלא יהיה שביל. הוא והסיבות שלו. בא אחד מתוך הקהל ואמר... "מאיפה יש לרב רשות לבטל מנהג בית הרב" נו... מה זה אומר.. ? תראה לא כל דבר שעושים זה הלכה, עובדה שהרב ולישנסקי הוא מנחה את כל הדרך הרוחנית של הישיבה בצפת. ואתה יודע טוב מה הכיון בישיבה. אז בהצלחה עם מה שאתה החלטת לעשות. "יחי אדמו"ר מה"מ לע"ו"
 קלמן א' תמוז ס''ב 05:10

הרבנים!

למה ווילשאנסקי הר"י לא הולך, וגרשון מענדל כבר הוריד את שלו? ןמה עם הרב אזדבא ושוויי?? אביר שבאבירים??
 <font color=red><B>קטמונר</font></b> כ''ט אייר ס''ב 22:46

הר' גרשון מענדל גרליק

אתמול התוועד ב770 במהלך ההתוועדות הוא שם דגל משיח על החליפה
 איציק כ''ט אייר ס''ב 14:06

רבנים עם כיפה...

הרב עופר מיודובניק הולך ממזמן עם כיפת יחי. הרב ווילשאנסקי הצעיר וכן חתנו של הרב אורנשטיין הולכים עם כיפת יחי. חוץ מזה הרבנים קצת זקנים לוקח להם זמן. עיין ערך הרב דוד נחשון שבתשרי זה החל ללבוש כיפת יחי. וכן הרב הלפרין מהרצליה ועוד רבים וטובים. הכל זה זמן וזמן וזמן וזהו. חוץ מזה תפסיק לדבר תתחיל לעשות, תשב איתם ותסביר להם את חשיבות הענין... יחי אדוננו המלך לעולם!!!
 חיים כ''ט אייר ס''ב 07:06

שאלנו למה הרבנים הנ"ל לא הולכים, יש לך תשובה???

 אלעזר פרץ כ''ט ניסן ס''ב 11:45

הרב שנ"ז גפני הולך עם "דגלון"