מאיר ט''ו אדר ע''ג 23:42

מגילת ר"ח כסלו לילדים - עלון ילדי מנחם

השבוע בעלון ילדי מנחם מספר 204 סיפור בקצרה על ר"ח כסלו ביומן נפלא מקוצר לילדים ניתן להשיג: בטלפון: 08-9470352 או 055-733148 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד