מאיר א' תשרי ע''ג 16:51

עלון ילדי מנחם

עלון ילדי מנחם שיוצא לאור ע"י מסיבטות שבת חב"ד ברחובות חגג לפני כחודש את העלון המתאיים ובנוסף בעלון דבר מלכות מעובד לילדים דבר המפקד הוראת מהרבי וסיפור לידים חידון ועוד ועיקרר פינת גאולה ומשיח וסיפןור בהמשכים עצור נשמה יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד