יעקב ג' תמוז ע''ג 09:56

עברתי על כל דבר מלכות בעיון ולא מצאתי שורה אחת שאומרת שהרבי לא יסתלק

מישהו יכול לעשות מצווה ולהעיר את עיני. אני לא מחפש רמזים ואילוץ של משפטים. או שיש את זה בפרוש שניתן להבין או שלא.