ברוך מושקוביץ א' תשרי ע''ג 04:51

לידידי מכאל ידוובני - עיצה קטנה...

ב"ה למכאל שי´ ידוובני שלום וברכה, קראתי בענין רב את שאלותיך, ואת האסמכתאות שצירפת, וראיתי לנכון להעיר מספר הערות בס"ד: ראשית, חסידי חב"ד מבססים את אמונתם העיוורת בעיני הדור - הרבי מלך המשיח- על פי שיחותיו ומאמריו שאמר ברבים ואף חילק אותם ברבים בקונטרסים "דבר מלכות". את ענין הנבואה של נשיא הדור הזכיר הרבי בעצמו, ואף ביאר זאת על פי נגלה דתורה, וכבר הלכה נפסקה ברמב"ם שנביא שהועיד אותו נביא אחר אינו צריך לתת סימן וכדומה. וכן הוא בנשיא הדור הקודם, (הרבי הריי"צ), ובממלא מקומו בדורנו זה (הרבי מלך המשיח). על פסק הדין חתומים עוד עשרות רבות של רבים חשובים המוכרים כ"רבנים" גם בקהל ליטאים, (ולא כ"מר" ו"אדון") ושיקולי ההלכה היו למראה עיניהם, ואם חתמו עליו כנראה שיש דברים בגו.ניתן להפנות אף אליהם את השאלה. פורום, אפילו באתר תורני המשמש בימה לבני ישיבות מכל הזרמים, אינו כלי קיבול לבירור מושגים כה עדינים בהלכה היהודית, בפרט שענין האמונה במשיח הוא מי"ג עיקרים, המובאים ברמב"ם. אשר על כן, הייתי ממליץ לך ליצור קשר טלפוני, עם הרב וולפא בעצמו, ניתן למצוא את המספר בביתו ב144, וכפי שאני מכיר אותו הסיבה שהוא לא ענה, היא בטח לא בגלל התואר שכתבת בתחילה "מר" ולא "רב", אחרי הכל, הוא חסיד, ואינו שם ליבו לקטנות. אגב, בנושא זה, רציתי רק להעיר ולהאיר את עיניך, כי איש לא ביקש מאף אחד לרוץ וללמוד הלכה מרב משיחיסטי, כפי שהגדרת את בעייתך המצפונית לכתוב "רב", שלא תשכח, אתה הוא זה שביקשת את ידו של הרב וולפא בבירור ההלכה (שהרי הרוצה את הרב יבוא אליו), ומן הראוי היה לתת את הכבוד לאחד שהוציא ספרי הלכה רבים וחקר ודרש בכל מבואות התורה וקיבל את הסכמותיהם של כל רבני הזרמים, וממילא כבן תורה, לכבד מעט את התורה ולהעניק את התואר הראוי לאיש הבאמת ראוי. מחלוקת היא דבר לגיטימי, אך כל זאת בפרמטר שהתורה מעניקה למחלוקת לשם שמים. המבחן התורני לכך שהויכוח הוא לשם שמים אם בסוף מתקיים "ואת והב בסופה", שתלמידי חכמים שמתווכחים מתקיים בהם בסוף אהבה, "ואת והב בסופה", ואילו כאן שאלותיך ההלכתיות גורמות את ההיפך, לכנות רב בתואר שאינו תואם אותו, ודו"ק. לרגע לא חשבתי לכנות את הרה"ג קנייבסקי בתואר מר, ואפילו ר´, בשל חילוקי הדיעות וההשקפה שיש ביני - כחסיד- לבין השקפותיו - כליטאי, את הכבוד הראוי לו, אני שומר לו, ומאמין שרק זוהי דרכה של תורה. יהי רצון שתזכה בקרוב לשמחות, ואין שמחה כהתרת הספיקות. ידידך, ברוך מושקוביץ יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 מיכאל ידוובני כ''ט אייר ס''ב 03:49

לברוך מושקוביץ

שלום וברכה, שוב תרשה לי להודות לך על התשובה האדיבה וסיגנונה הערב. בנוגע לכתובות לבירור. אשמח על כל כתובת, אבל במיוחד דרושים לי כתובות של חותמי הפסק, כי סוף סוף הדבר הוא על אחריותם. בנוגע לכלל "תורה היא, וללמוד אני צריך". הסוגיה של הגאולה והגואל מעיקרי התורה היא. בוודאי שכל עיסוק בה צריך להעשות עם מרבית הזהירות והרצינות והאמונה בנותן התורה. אבל את התורה אני לומד מרבותי ובסופו של דבר שיקול דעתם יהיה הגורם המכריע בעיצוב השקפותי. אבל אני אשתדל להביא לשולחנם את מרבית האינפורמציה שרק ניתן להשיג. בתודה וכבוד, מיכאל ידוובני.
 ברוך מושקוביץ כ''ט ניסן ס''ב 20:02

ידידי מכאל, אשתדל להיות יעיל...

ב"ה לידידי מכאל שי´ ידוובני אשתדל לשלוח לך בהקדם כתובות לרבנים שיוכלו לענות לך על שאלותיך. ככלל, הינני מעריך את מאמציך להבין וללבן סוגיה דתורה אמת לאמיתה, ומאחר שבטוח אני כי לכל ענין שפרסם הרבי מליובאויטש יש מקור על פי נגלה דתורה ועל פי נסתר, גם אם איננו יודעים אותו, הרי שאאחל לך מכל ליבי כי תמצא פשר לכל שאלותיך כיד ה´ הטובה. אבל צריך לדעת דבר אחד, סייעתא דשמייא יש כששואלים על מנת לדעת על משקל "תורה היא, וללמוד אני צריך". על כן, עליך להחליט בנפשך (בדיוק באותה צורה שהשתמשת במידת האמת, לא לקרוא לרב וולפא בתואר רב), שרצונך לברר את האמת, ולקבל אותה ממי שאמרה. בהצלחה רבה, ברוך מושקוביץ
 מיכאל ידוובני כ''ט ניסן ס''ב 06:40

לברוך מושקוביץ

שלום וברכה, ראשית דבר, תודה לך על התשובה בניחותא, אחרי התגובות שקבלתי בפורום משיחיסטי אחר (http://www.susita.com/service/freeforum/popupforum.asp?id=7307) היה זה כמים קרים לנפש עיפה. ** ראשית, חסידי חב"ד מבססים את אמונתם העיוורת בעיני הדור - הרבי מלך המשיח - על פי שיחותיו ומאמריו שאמר ברבים ואף חילק אותם ברבים בקונטרסים "דבר מלכות". ** אכן, כך. אבל בשבילי וכנראה לע״ד גם בשביל המוני בית ישראל הקובע ההלכתי הוא הרמב״ם וטושו״ע ובמידה ויש סתירה בין המקורות הללו ושיחותיו של האדמו״ר מחב״ד עליכם קודם ליישב אותה ואח״כ לפרסם את הצהרותיכם אצל חוגים אחרים. חוץ מזה, מסופק אני ספק גדול בכשרות היהודית של המכריע הלכה ע״פ שיחות מוסר ומאמרי חסידות בניגוד לפוסקים המקובלים. ** את ענין הנבואה של נשיא הדור הזכיר הרבי בעצמו, ואף ביאר זאת על פי נגלה דתורה ... ** אשמח לקבל מראה מקום לדבריו של רביכם. ** ... וכבר הלכה נפסקה ברמב"ם שנביא שהועיד אותו נביא אחר אינו צריך לתת סימן וכדומה. ** נכון במידה והמעיד עונה על גדרי נביא, מה שלא שייך בזמנינו שאין לנו סנהדרין של ע״א שרק על פיו מתנבא הנביא כמבואר במדרש אגדת בראשית ולדעת העמק ברכה אף נפסק ברמב״ם. ** על פסק הדין חתומים עוד עשרות רבות של רבים חשובים המוכרים כ"רבנים" גם בקהל ליטאים, (ולא כ"מר" ו"אדון") ושיקולי ההלכה היו למראה עיניהם, ואם חתמו עליו כנראה שיש דברים בגו. ניתן להפנות אף אליהם את השאלה. ** עם אחד החותמים היתה לי הזדמנות לדבר אישית. שמו בישראל גדליה אקסלרוד המשמש כדיין בבית דין של הרבנות חיפה. שאלתי אותו על בעיית היחוס לבית דוד מצד האם (שהרי לדברי ה״היום יום...״ מהרדו״ב הוא אחרון המיוחסים למהר״ל (שגם יחוסו הוא לבית דוד הוא מנוקבתא שהרי מיוחס דרך רש״י שכידוע לא הותיר אחריו בן זכר) מצד האב ואילו רביכם הינו צאצא של חתנו) האם מספיק למלכות בית דוד בכלל ולמלך המשיח בפרט. מתשובותיו נתברר לי שידיעותי בסוגיא הנידונה מרובים משלו. לכן אינני מקבל עוד טענות מסוג ״כנראה שיש דברים בגו״ ואם תוכל לעזור לי באיתור כתובות הדואר של חותמי הפסק בכדי שאוכל לשלוח אליהם את שאלותי וטענותי אודה לך מאוד.
 מאיר כ''ז אדר ס''ב 16:39

לברוך

ניתן גם לקבל חומר נוסף בחוברת הנפלאה "אמונה ללא פשרות" וכן בהסבר פרק ב´ של הרב לוי יצחק גינבורג בספר פניני התניא על מעלת רבי בכלל בעולם ועל שיטת חב"ד אפשר לקבל בפתיחה לספר התניא של הרב גינבטרג בספר פניני התניא בברכה להתגלותו של מלכונו משיחנו שליט"א בקרוב ממש יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשדיח לעולם ועד