קלמן ב' תשרי ע''ג 00:44

הרבי שליט"א מלך המשיח או הרבי מלך המשיח שליט"א

איך חייבים לכתוב על הרבי הרבי שליט"א מלך המשיח או הרבי מלך המשיח שליט"א? יחי המלך המשיח!!! קלמן - שכונת המלך
 מאיר כ''ט ניסן ס''ב 02:53

חייבים לכתוב תמיד שליט"א

דבר ראשון עוד פעם כך הוא רצה ומכיון שאז הוא לא למדו היטב את שיחתו של הרבי מלך המשיח שליט"א בחלק כ,ו שנשיא דור חייב להיות בגוף גשמי וגם מה שהרבי מתבטא על הרבי הריי"צ בכמה מכמות שליט"א וכן נשמתי בו ואסור לומר נ"ע מכיון שהוא נשמתי בי ןלכן לא כתבו שליט"Tא וליתר דיוק זה לא שנה אלא כ-7 חודשים יחי אדוננו מורנו חורבינו מלך המשח לעולם ועד
 מביט מהצד כ''ז אדר ס''ב 18:06

הרבי שליט"א או בלי שליט"א

יש פה מישהו שיודע מדוע היה תקופה חשוכה שלא כתבו שליט"א אחרי התואר של הרבי. ואני מתכוון שהיה תקופה אחרי ג´ תמוז תשנ"ד שגם בעיתון בית משיח לא כתבו שליט"א, ורק אחרי שעבר כשנה ויותר התחילו כמה אנשים ובראשם ר´ לוי יצחק גינזבורג שליט"א מכפר חב"ד לכתוב שליט"א ולאט לאט זה נכנס למודה. אך בתחילה לא כתבו זאת, והנני שואל מדוע?
 מאיר כ''ז אדר ס''ב 16:45

הרבי מלך המשיח שליט"א מוגה

עצם שאלה זו מראה דבר תמיד ידע שאת השליט"א רושמים בסוף בכל מכתב ועוד ועיקר מהחסיד שחכתי את שמו שפרסם בעולם שהרבי הוא המשיח ונמצא ב-770 בתש"ל והברי ראה את זה ואמצר לגנוז את זה ושם נרשם הרבי מליובוויטש מלך המשיח שליט"א אז משמה שמוגה (שהרבי ראה ואמר לגנוז) רשומים מלך המשיח שליט"א
 יודי כ''ט שבט ס''ב 23:44

דיוק במקורות

איפה בדיוק הרבי אמר את זה ?
 איש יהודי כ''ט שבט ס''ב 22:04

הרבי מלך המשיח שליט"א

לייבל, הייתי מבקש ממך בשיא הרצינות ובכל לשון של בקשה, אם אתה יודע על דברים שהרבי דיבר בסוכות תשס"א, נא להודיע לזכות אותי, ואת מערכת הצנזורה של קסול, וכן את כל קהל עמך בית ישראל תודה מראש, רציתי להעיר שבספרי קה"ת שיצאו מסוף תשנ"ג, כתוב שם כל פעם "כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א", ורציתי גם להודיע למי שלא יודע, שהפתח דבר של ספרי קה"ת, הרבי עובר לפני ההדפסה, וכותב או מחליט, כבתשנ"ג על התאריך כל טוב ההצלחה בעבודת הקודש היחידה "לקבל פני משיח צדקנו", תיכף ומיד ממש, וכל טוב להתראות בבית המקדש השלישי ב770
 שלום דובער כ''ט שבט ס''ב 16:37

הרבי מלך המשיח שליט"א

ברור שכותבים הרבי מלך המשיח שליט"א ולא הרבי שליט"א מלך המשיח, כי הרבי ומלך המשיח דבר אחד הוא וזה לא שם תואר שאתה יכול להגיד הרבי שליט"א שהוא מלך המשיח אלא הרבי מלך המשיח שליט"א. מלך המשיח יותר חשוב מהמילה שליט"א לדעתי. כבר דיברתי ע"ז היום עם כמה מהתמימים בישיבה (צפת) והגענו למסקנה זאת. אז יחי המלך, שלום דובער