דני כ''ז טבת ס''ב 06:57

מזל טוב

מזל טוב לדוד לדיוב מי-ם שבא בקשרי שידוכין עם ציפי אביוב מק.מלאכי שבעז"ה יבנו בניין עדי עד על תורת החסידות