אהרון כ''ה חשון ס''ג 18:27

הדרך של העולם

ב"ה אורגן בישיבה (ישיבת חח"ל צפת) שיעורים לכל השפות שישנו בישיבה השיעורי מתחיל משעה 9:30 בלילה מצתיישיבין התמימים ולומדים גאולה ומשיח שפה צרפתית ספרדית אנגלית עברית רוסית אטלקית פרטוגזית, וב"ה מארגנים ע"י השלוחים החדשים וע"י התמ´ א.ק. ומענדי ה. את השיעורים וכן יראו וכן יעשו
 אהרון כ''ז אדר ס''ב 05:33

הדרך של כולם

בודאי שממשיכים לפעול ביתר שאת וביתר עכוז ובדרך אגב בישיבת חח"ל צפת אין עוד צפת זה נשמע שמאיר לא למוד בכלל בצפת ובדרך אגב בקרוב יוצא דבר מלכות מעובד בשפה הגרמנית ע"י התמים בנימין סופיב אולי אליו אתה מדבר והוא לומד לבד בזמן השיעורים יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
 מאיר כ''ט שבט ס''ב 18:10

לא מספיק

היה צריך יותר שפות הרי ישנה שפת האידיש וכן שיעור בדבר מלכות