אלעזר פרץ כ''ה חשון ס''ג 09:37

היום ההתוועדות במרכז ממש

כל ידידיי, אנ"ש והתמימים שיחיו, מוזמנמים להשתתף בהתוועדות המרכזית לקבלת פני משיח צדקנו, שתחל אי"ה בשעה 23:30 במרכז ממ"ש - רח´ ירושלים 3 נתניה, בהשתתפות רבנים ומשפיעים החדורים בלהט ה"יחי"! נשתמע!