קלמן כ''ז טבת ס''ג 09:05

זהות הגואל

האם זה נכון שהרבי אסר על כו"כ לפרסם על משיח בכלל ובפרט על זהות הגואל?
 דוד10 כ''ז טבת ס''ג 08:32

נבואה שמיימית - המשך דוגמאות

הכותב הנכבד מביא דומא רק ממנחם ברוד, אבל לידיעת כולם, יש כאן עוד דוגמאות והרבה יורת מזה: דבר ראשון: מיד לאחר כ"ח ניסן הוקם מטה משיח עולמי שתפקידו לפעול פעולות עולמיות להבאת הגאולה. הרבי אישר את חברי הועד ואת המנהל הרב בוטמאן.כל חברי הועד משיחיסטים. הרבי לא נתן לאברמל שמטוב ולקרינסקי לנהל את זה, אפילו שהם ניהלו בכלל את כל הפרסומים... כמו כן בארץ, הרבי הפקיד את נושא משיח, במענה ברור שניתן על ידו, בידי אגו"ח שראשו הוא שלמה מיידנצ´יק ולא בידי צא"ח, אפילו שהם מופקדים בכלל על עניני פרסום. כמו כן, לצד זה שהרבי אמר למנחם ברוד לא להתראיין, אישר הרבי את הקמת האגודה למען הגאולה של זמרוני, עודד אותו ואת דוד נחשון, ועדו אחרים. סוף דבר: מראש הרבי ידע עם מי יש לו עסק, נתן את האפשרות לאותם חברה שבאמת נשארו מאמינים ומנע מהאחרים שרק מפריעים. יש לכולנו לקרא לכל החסידים לציית לרבי בלבד, ולשמוע לאנשים אותם הוא מינה ואישר ולא לאלו שלא מינה או אפילו אסר עליהם להתעסק בזה (כמו גוטניק, ומנדי ברוד הנזכר). רוח הקודש של הרבי ממש!
 I´m a chosid כ''ה טבת ס''ג 13:10

מענדי ברוד

היום, כשאני שומע את דעתו של מענדי ברוד בנושא משיח אני מבין שאם אכן הרבי אסר עליו להתראיין בנושא זו פשוט נבואה שמיימית כמו כל דבר! אם הוא הי´ה מתראיין בנושא אוי לנו ואבוי לנו, לחב"ד ולרבי!!!
 GA´CHESZY כ''ד טבת ס''ג 03:28

how you ask you get

there was a chossid of the frierdike rebbe the his wife died so he whatd do get re-marid and the frierdike rebbe said NO so he askd again and again then he said yes afther that he once came to 770 with a big black and blue mark on his haed from his wife and he said that hes having preblems because he force the rebbe to say yes so the rebbe MH"M tould him that you cant force the rebbe to answer you and if he said yes it means that its the best thing for you so about A Rebbe (atzmus) you cant say how you ask you get answerd SORRY I DONT HAVE HEBREW
 תמים מצפת כ''ז אדר ס''ב 12:32

"התשובה שמקבלים זה לפי איך שעונים"

בערך לפני תשנ"ג הי´ הסדר שאיך ששואלים את הרבי שליט"א מלך המשיח כך הוא נענה. כלומר מי שהי´ בא ואומר לרבי שליט"א שפירסום הגואל יכול אולי להפריע במבצעים, או,הי´ אומר אולי לא צריך לפרסם וכו´ וכו´ אז במוחש ראו שהרבי שליט"א עונה לו שימשיך בהפצה בלי פירסום זהות הגואל [וכהמכתב הידוע(שקיבל אותו בית חב"ד מסוים) שיש כאלה שמנפנפים בו ואומרים הנה הרבי שליט"א נגד פירסום -וכמובן אנו יודעים שהם מסלפים-] ומי שהי´ בא לרבי שליט"א ואומר רבי! אני רוצה לפרסם שאתה הוא המשיח וזה מוסיף חיות בכל הענינים .... הי´ נענה ת"ח ת"ח ויצליח וכו´ הסדר שהי´ אחרי תשנ"ג שכל מי שהי´ שואל בענין זה הרבי שליט"א נתן עידוד לענין
 איש יהודי כ''ט שבט ס''ב 22:12

האם הרבי אסר

כן היה משהו בקשר מענדי ברוד מכפר חבד, שהיתה לו תשובה מהרבי, אינני זוכר בדיוק את הלשון של הרבי בענין, התוכן בערך הוא, שלא יתעסק בעניני משיח וגם היה מובן שם שלא יתראיין בנושא משיח אני מקווה שבטח מישהו יכתוב את הנוסח המדויק, של הרבי בענין כל טוב יחי המלך להתראות ב770 בביהמ"ק השלישי נאו
 איש יהודי כ''ט שבט ס''ב 22:10

האם הרבי אסר