<font color=red><B>קטמונר</font></b> כ''ד חשון ס''ג 22:09

תעשו טובה...

אני צריך את הברכה שמברכים בקביעת מזוזה באנגלית וברוסית עדיף שזה יהיה סריקה של פלייר או משהו דומה עם הסבר או מקסימום טקסט ברוסית ואנגלית. אפשר להעלות לכאן או לשלוח למייל: [email protected] תודה מראש ולהתראות בבית המקדש ה-3 - 770 יחד עם הרבי מלך המשיח שליט"א תיכף ומייד ממש קטמונר.