רדק כ''ג חשון ס''ג 17:57

מהו שמו של הרבי ואיך מערבים בזה תוספות????!!!!!!

בחדשות היום קראתי שנולד למזל טוב ילד למשפחה חבדית והפלא שההורים שהתחנכו בחב"ד, ומכירים את אגרות קודש קראו לילד בשלוש שמות ´מנחם מענדל שילו´ הרבי מזכיר את מכתבו של הרבי הקודם, לאחד שרצה לקרוא לילד על שם הרבי הרש"ב נ"ע, ורצה לכוון גם לעוד מישהו, מבלי להוסיף מילים, והרבי הקודם במכתבו "אין מערבים קודש בחול" ובמכתבו של הרבי אודות שם של מוסד, שאם יוסיפו עוד מילה, לשמו של הרבי הקודם, הרי על פי הלכה, זה שם אחר, ולא שמו של הרבי הקודם. אז איך אילו ששמעו שהרבי אמר לפני שנים שאם חוששים לקרוא בשמו, שיקראו בשם של זה שהוא נקרא עליו (הצמח צדק), וכיצד הגענו לחוסר ידע כזה, שעם כוונות טובות, קוראים לילד לא בשמו של הרבי הצמח צדק???.. הכוונה טובה, ויה"ר שלא יכניסו בענין תירוצים פוליטיים