אלי ברנד י''ד סיון ע''ג 10:26

צאצאי הרב אלימלך מליז'נסק והרב מנחם מנדל מרימנוב

במסגרת חיפוש אחר שורשי, הגעתי לקברו של אח סבי, בקרית שאול. על המצבה כתוב: פ"נ אבי היקר, מגזע אראלים ותרשישים, ר' משה זאב ליבר , ב"ר צבי שו"ב מעיר בז'וסטק גליציה נכד הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליז'נסק, ונכד הרה"ק רבי מנדלי מרימנוב זי"ע. נפטר כ"ט ניסן תש"ל אני מניח שהתואר "נכד" משמעו קשר דם ישיר , ולאו דוקא נכד במובן הבן של הבן. אני מבקש ממי שיש בידם להוסיף מידע על קשר דומה, ליצור איתי קשר. אלי ברנד 0523-663123 [email protected]