מנחם ז' כסלו ע''ג 15:27

האתר חוזר לפעולתו

אמש בזמן הקרוב נהאתר יתחיל לפעול בצורה מסודרת