אלעזר פרץ ספיישל 2 כ''ב חשון ס''ג 12:07

לכל המתוקים של צפת !

תמשיכו להקצין את האוירה, כי הנה הנה הרבי מלך המשיח שליט"א בא ! רואים אתכם! ד"ש לכולם! ובפרט לבנציעס, קטמונר, ולכל המתוקים של צפת ! אוהבים אתכם ! ספיישל 2 בקרוב ! יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד ! יחי ! יחי ! יחי !¨
 איש יהודי כ''ד חשון ס''ג 14:27

מהו הפשט בכתב עד?

למיטב ידיעותי, ולידיעת חברי בתו"ת 770, וכן למיטת ידיעות המומחים בכתבי יד ששאלתי לא ידוע להם על כזה כתב יד! כל טוב יחי המלך, נ.ב. כשהסתובבתי בין המומחים, העירו לי א. לא כל כתב יד הוא הוראה לרבים, (נוסף לכך שהרבה כתבי יד צוה הרבי לשרוף) ב. תמיד צריך לדעת את השאלה, כדי לדעת על מה התשובה, ומראיית התשובה גרידה, לא תמיד אפשר להוכיח לכיון מסוים. ג. הרבה אישר, על כל פעם ששאלו אותו על פעילות מסוימת בפרסום על זהותו ומהותו בתשנ"ב. ד. הרבי בעצמו פרסם לעיני כל באי עולם ממש. מליוני אנשים ממש, ביום י´ שבט הת´שנ"ג שהוא הרבי מלך המשיח, מליוני אנשים חזו בשעת מעשה בשידור חי בידיעת הרבי ובהסכמתו, ועוד עשרות מליוני אנשים לאחר מכן בעיתונות הכלל-עולמית. כל השפיצים ואלו שהרגשם אומר להם להתנהג כל דבר כחסידישער, ולחקות כל תנועה וכל מנהג, (כגון להסתכל על החזן בברכת כהנים ועוד) בוודאי ובודאי שאין להם שום שאלות, ושהקאך המרכזי שלהם היום הוא פרסום זהותו שלמלך המשיח, שגואל את כל העולם כולו מגלות גם את הגוים וכו´,
 אלעזר פרץ כ''ג חשון ס''ג 16:49

דאגה או מה?

מוזר... אף פעם לא ראיתי בפורום חשוב זה חידושי תורה בעניינים גאולתיים-חסידותיים ממך, ולכן נשאלת השאלה: דאגה אמיתית היתה כאן? או קינטור חלילה? ומסיימים בטוב: יחי המלך המשיח!
 קלמן כ''ג חשון ס''ג 01:53

מהו הפשט בכתב יד?

"לא לפרסם מהותו של משיח" מתשנ"ב?
 משה כ''ב חשון ס''ג 16:41

לאלעזר פרץ

אלעזר שמענו שאתה מפיץ את תורתו של הרבי מה"מ בצבא תספר לנו פרטים
 תמים כ''ב חשון ס''ג 14:37

לימוד תורה חדשה

אלעזר פרץ תכתוב קצת חידושי תורה "תורה חדשה מאתי תצא" ואז תקרב את המשיח יותר מהר ביי