שר ל' סיון ע''א 22:16

האם בחורה יכולה להחליף מזוזה?

  ה' סיון ס''ט 02:44

למה לא פשוט?

עד כמה שידוע לי - נשים חייבות במצוות מזוזה בדיוק כמו הגברים. וכפי שאומרת הגמרא, שהרי על מצות מזוזה נאמר "למען ירבו ימיכם", וע"כ ברור שנשים חייבות במזוזה, שכן (בתרגום לעברית) "האם רק הגברים צריכים חיים והנשים לא צריכות?"
 אישה ב' סיון ס''ט 08:19

כדאי לשאול רב

אני שאלתי רב לגבי אישה נשואה, וזה לא כ"כ פשוט.
  א' סיון ס''ט 14:17

כן, בלי שום חשש

במצוות מזוזה נשים חייבות בדיוק כמו הגברים, ואין כל מניעה שאשה תקבע מזוזה בבית.