עירא בירם ט' תשרי ע''ג 04:15

איפה ניתן למצוא את "ספר ההשטתחות"?

היכן ניתן למצוא,להשיג,לצלם,לקנות,את ספר ההשטתחות של הרבי על קברי צדיקים!