יוכי כ''ו אדר ע''ב 06:55

הקהל

משהו/י יכול/ה להסניר מזה "כרטיס הקהל" למה זה? וכו' כל הפרטים תודה