שימי כ''ו אדר ע''ב 19:00

ברכת השחר, ותפילין, שאלה.

השאלה שלי , אם אפשר לקרוא את התפילות האלה שציינתי עד שקיעת החמה.
  י''ז תשרי ס''ט 03:54

זמן ברכות השחר ותפילין

תפילין - עד שקיעת החמה. ברכות השחר - יש נוהגים עד שקיעת החמה, אך נראה לי שיש נוהגים עד חצות. אם התפללת כבר שחרית לפני ברכות השחר - נפסק בקיצור-שולחן-ערוך שעליך לדלג על ברכות "על נטילת ידיים" (כי מצוות נטילת ידיים היא כהכנה לתפילת שחרית), "אלוקי נשמה" (כי יוצאים ידי חובה בברכת "מחיה המתים" שבתפילה). ולגבי ברכות התורה יש מחלוקת אם יוצאים ידי חובה בברכת "אהבת עולם" שבקריאת שמע, ולכן למעשה אם למדת משהו מהתורה מיד אחרי התפילה (לדוגמא - אמירת שיעור התהילים היומי) - יצאת ידי חובה ועליך לדלג על ברכות אלו (מהברכה "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה" (או "לעסוק בדברי תורה" עד "ברוך אתה ה' נותן התורה), ואם לא למדת בסמיכות לתפילה - עליך לברך אותן.